Dagens fredagsinlägg är signerat Robert som ger sina tankar på vem som bär ansvar för de klimatnyheter som samhället får ta del av och den klimatångest som följer i dess fotspår. Vilket ansvar och uppdrag har egentligen forskare, politiker och journalister när det gäller att informera och utbilda? 

En fråga som jag ofta ställer mig är hur jag ska förhålla mig till informationsflödet när det kommer till miljö och hållbar utveckling. Till och börja med kan det vara bra att bryta ner diskussionen till de kanaler den kommer ifrån. Å ena sidan har vi informationen från forskningen, den enligt norm opartiska där sanning och verklighet är fundamentet, och där det inte finns utrymme för spekulationer. Å andra sidan har vi mottagarna, t ex media, politikerna och folket som baserat på kunskap och tillit till vetenskapen bearbetar och skapar opinion. Klyftan mellan dessa två tenderar att vidgas ju större kunskapsgapet är, dvs hur mycket man de facto kan om ämnet och vilken kanal man använder sig av. Den minst sminkade informationen, oavsett om den är korrekt kommer från källan, t ex forskningen.

Foto: Steve Johnson, Digital Graphics. Flickr

Foto: Steve Johnson, Digital Graphics.
Flickr

När vi pratar om pressetik som en ciceron för media och i förlängningen befolkningen så passerar den ofta ett filter för vad som är respektive inte är en “aha-upplevelse”. Då majoriteten av befolkningen (inklusive mig själv) inte regelbundet läser vetenskapliga rapporter utan snarare snappar upp det som skrivs i dagspressen så är det viktigt att man försöker sätta sig in i budskapet och bildar sig en uppfattning. Stora rubriker kan ofta dölja hela sanningen.

Vid ett seminarium av Stockholms Universitets Östersjöcentrum under Almedalsveckan 2015 debatterades begreppet klimatångest. Det har kommit att bli ett begrepp för att jorden går under, med oss och att vi är försvarslösa inför det. Det leder till att människor världen över antingen flyr eller förnekar den information man bearbetat när man egentligen behöver hantera den. Man får klimatångest.

Det är nämligen så att oavsett hur mörka rubrikerna är som man kablar ut så kan man som person må bättre om man vet faktan bakom och att forskningen tar fram underlagen för att lösa problematiken. Frågan är emellertid vem som bär ansvaret för hur informationen publiceras. Johan Rockström, professor och föreståndare vid Stockholm Resilience Centre nämnde att vetenskapen inte ansvarar för vår klimatångest utan den informerar om verkligheten, oavsett hur mörk eller ljus den är. Tina Elfwing, föreståndare på Östersjöcentrum hävdade att vetenskapen måste vara mer tydlig i sin kommunikation till befolkningen och inte låta media hålla taktpinnen. Vetenskapen är ju till för att lösa problem och upptäcka möjligheter.

 

Foto: Garry Knight, Climate March 2015 - Guardians of This World. Flickr

Foto: Garry Knight, Climate March 2015 – Guardians of This World. Flickr

Oavsett har senaste tidens klimatnyheter dominerats av verkligheten där vi har sett naturkatastrofer på rad. Inte är det konstigt att miljöfrågorna kan kännas som en pålaga, en väg utan ände som kräver stora uppoffringar. Jag tror att vi måste börja fokusera på vad som faktiskt görs för miljön, och det ska inte enbart kunna läsas på “miljönyhetsmedia” utan även i valfri dagstidning. Med kunskap får man något att hålla sig fast i när det blåser.

Jag tror att lika mycket ansvar som media har i att rapportera korrekta och varierade klimatnyheter, lika mycket ansvar har politiker och forskare att engagera sig i debatten, backa upp varandra och komma med förslag. Forskaren är ju nämligen den som sitter på den djupaste informationen men sällan den som kommer med förslagen. Besluten hamnar istället på politiker, lobbyister och andra företrädare som i mångt och mycket står ensamma kvar.
Det viktigaste är att vi inte blundar för förändring, att vi rapporterar om vad som faktiskt sker och vilka lösningar som kan komma på plats. På så sätt stävjar vi klimatångestens utbredning, vi har inget val än att blicka framåt.
Share.

About Author

Robert Karlström

Robert Karlström har en kandidatexamen i geografi på Stockholms Universitet med Geografiska Informationssystem (GIS) och Geomorfologi som riktade studier från Universidad de Murcia i Spanien. Han har praktiserat genom SIDA i Ecuador med globala rättvise- och miljöfrågor och har även med sig studier och arbete från tv- och mediebranschen. Robert har erfarenhet inom outdoor retail efter många år som anställd på Naturkompaniet och drar sig inte för att klättra höga berg eller dyka på spännande platser världen över. Han har stort intresse av globala politiska och naturliga processer och vill gärna jobba med internationell miljöpolitik framöver.