Dagens gästinlägg är inlägg nummer två av Marita Teräs från fackförbundet Naturvetarna. Hon kommer detta inlägg gå in grundläggande på vad deras fackförbund faktiskt gör att skapa ett mer hållbart och bättre samhälle. Fokus ligger givetvis på de Globala målen för hållbar utveckling, men också på hur den egna organisationen arbetar strategiskt med hållbarhet. 

När jag blev ombedd att blogga om Naturvetarnas hållbarhetsarbete kändes det naturligt att utgå från de nya globala målen för hållbar utveckling. Det är inte första gången jag fått frågan om förbundets hållbarhetsarbete och alltför ofta har jag känt att mina svar varit alltför luddiga. Trots en känsla av att Naturvetarna bidrar på många olika sätt har jag upplevt att det har varit svårt att sätta fingret exakt på vilken roll vi spelar som fackförbund. Låt oss se om 2030 Agendans ramverk kan skapa struktur och sätta in det arbete Naturvetarna gör i en större kontext.

Foto: Globalgoals.org

Foto: Globalgoals.org

Naturvetarnas medlemmar är ofta i sitt dagliga arbete engagerade för att åstadkomma en hållbar utveckling. Bland våra medlemmar finns personer som i stort sett bidrar till alla målen och efter en snabb överblick kan jag konstatera att naturvetenskaplig kompetens är en förutsättning för hela 13 av de 17 målen.

På grund av detta är Naturvetarna förstås indirekt involverade genom vårt arbete för att de naturvetenskapliga professionerna ska ha förutsättningar att göra goda insatser på sina arbeten, samt med att tillräckliga resurser avsätts för forskning och utveckling.

Bra arbetsvillkor, en fungerande arbetsmarknad och ett effektivt utbildningssystem av god kvalitet är för Naturvetarna helt centralt om vi ska kunna uppnå ett hållbart samhälle. Med beaktande av detta är det självklart att Naturvetarna som fackförbund arbetar direkt med följande 4 mål:

  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Marita porträttEn annan del av Naturvetarnas arbete handlar om att säkerställa att den egna organisationen är hållbar. Årliga klimatredovisningar och investering av Naturvetarnas kapital på ett hållbart sätt är två tydliga steg i den riktningen.

Nyligen blev jag själv också utsedd att vara Sacos representant i Europafackets kommitté för hållbar utveckling. Sedan flera år tillbaka har jag också bevakat Miljörådsmötena i Bryssel som Sacos representant i Miljö- och energidepartementets referensgrupp. Dessutom var jag under flera år Sacos representant i Nordiska fackens klimatgrupp. Möjligen är det tack vare min magisterexamen i biologi som jag har fått möjlighet att engagera mig i miljö- och klimatfrågor och möjligen är det också därför som det alltid varit självklart för mig att tacka ja.

Jag inser att den här genomgången är högst översiktlig, men förhoppningsvis kan den ändå sätta fingret på vad en facklig organisation som Naturvetarna gör för att vårt samhälle ska bli hållbart.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com