My Björk är utbildad miljövetare och under sina studier läste hon en kurs i miljöledningssystem som gick ut på att miljöcertifiera ett företag. Det här ledde sedermera till att My anställdes av företaget, vilket vi kommer få läsa mer om i ett senare inlägg.

Mitt miljöintresse började tidigt tack vare närheten jag hade till skog och sjö som barn. Naturen var min fristad dit jag sökte mig både när jag var glad och ledsen. Det gjorde att jag tidigt förstod värdet av att skydda naturen från skräp och annan antropogen påverkan. I tonåren insåg jag mer och mer hur mycket vi människor påverkar vårt klimat genom våra dagliga val. Det som föll sig naturligast att uppmärksamma var vår köttkonsumtion. Jag valde att följa den gröna vägen trots oförståelse från större delen av min omgivning. Jag trodde på min sak. Djuretik och miljö gick före bekväma, inrutade mönster och det blev självklart att ifrågasätta i princip allt som tidigare verkat normalt. Det blev början till mitt nästa val; att studera miljövetenskap.

Jag var under en tid osäker på vilken riktning mitt miljöintresse hade. Vissa dagar kunde avfallshantering verka spännande, medan nästa dag kunde jag gräva ner mig i havsfrågor. Min kluvenhet gjorde att jag föll för en utbildning som behandlade miljöfrågor ur ett samhällsperspektiv. Miljövetenskap handlar om att se sambandet mellan vår ekonomi, miljön och det sociala. Den främsta anledningen till miljöproblem, från luftföroreingar till exploatering av naturresurser, är att ekonomi satts i första rummet. Människan har länge värderat pengar högt, men efter det blev möjligt att producera varor i allt högre takt (industrialismen) blev ekonomi och tillväxt viktigare. Ständig tillväxt sågs som den enda vägen att bygga ett välfungerande samhälle. Pengar blev en drivkraft och ingen tänkte på konsekvenserna av att stänga ute natur och människors välbefinnande från den stora, tunga ekonomiaspekten.My Björk

Under min utbildning lärde jag mig betydelsen av att förstå att våra pengar bygger på exploatering av naturresurser och billig arbetskraft. Däremot är det svårt att diskutera miljö ur ett perspektiv  som utesluter ekonomi, varpå alla tre delar måste integreras. Miljövetenskap lär studenter att använda rättskunskap, miljöekonomi och naturvetenskap i sammanhang där det krävs kunskap inom alla tre delar för att påverka och få folk att lyssna.

Efter att ha varit kluven på vilken fråga i miljödiskussionen som intresserar mig, förstod jag under min utbildning att det är beteende- och attitydförändring jag verkligen brinner för. Det som intresserar mig är hur våra normer och vanor har utformats, och vilka verktyg som krävs för att förändra människors beteenden mot en hållbar riktning.

Jag tog under min sista termin en kurs i miljöledningsystem som gick ut på att miljöcertifiera ett företag. Otroligt nog valde företaget senare att gå vidare med certifieringen och ville att jag skulle hjälpa dem. Det resulterade i att jag idag arbetar som projektanställd för att miljö- och arbetsmiljöcertifiera företaget. Utöver det administarativa arbetet går mycket av mitt jobb ut på att arbeta med de anställdas attityd till miljöarbetet som företaget nu ska ta sig an. Det är en otroligt rolig uppgift, men även något av det svåraste jag upplevt. Framförallt kommer det att ta lång tid att få in miljötänket i de anställdas dagliga arbete och processer. Det krävs en tydlig integration av miljö, ekonomi och arbetsmiljö för att skapa medvetna företag. Och det är sådana företag som kommer överleva.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com