Dagens skribent arbetar för en fantastisk organisation i det civila samhället, nämligen Världsnaturfonden WWF. Gitte Jutvik Guterstam arbetar med utbildningsfrågor på WWF vilket innebär en hel del påverkansarbete. Det är inte alltid en tänker på det, men många gånger är det just civilsamhällesorganisationer som överbryggar gapet mellan medborgare och stat. Mitt Hållbarhetsjobb vill återigen ta chansen och uppmuntra alla läsare till att engagera er i en civilsamhällesorganisation, välj med fördel en som fokuserar på just ditt intresseområde. Engagera dig för hållbar utveckling, bidra till social inkludering och att alla människor ska kunna uppnå sin potential. Den möjligheten finns i lokala NGOs och lämpligt nog är det oerhört roligt och inspirerande. Börja med att läsa Gittes viktiga ord i dagens inlägg!

 Utbildningminister sökes!

“It makes far better sense to reshape ourselves to fit a finite planet than to attempt to reshape the planet to fit our infinite wants”
? Min favoritpedagog David Orr

Det har just varit val. Stefan Löfven grunnar, spekulationerna är många, förväntningarna växer och vi bara väntar på nästa utspel. På Världsnaturfonden WWF har vi tagit nya tag efter ”pandarankningen”, ett massivt valarbete där partierna svarade på en rad frågor.  Syftet med rankningen är reda på vilket politiskt parti som är bäst för Sverige, och utvecklingen på planeten. F! fick flest pandor på sina svar. Grattis!

Jag arbetar med utbildningsfrågor på WWF och har sedan länge gett järnet för att få skolpolitiker att upptäcka utbildningssektorns ansvar och uppdrag för hållbar utveckling. I år känns det extra angeläget eftersom FNs storsatsning under tio år på utbildning för hållbar utveckling avslutas. Under perioden har vi i Sverige fått bra läroplaner. I grundskolans läroplan nämns nu hållbar utveckling 33 gånger och finns med i 10 ämnen, även förskolans och gymnasiets lOLYMPUS DIGITAL CAMERAäroplaner lyfter hållbar utveckling. Det är toppen! Men nu är vi ivriga på att se styrdokumentens fina ord omsättas i undervisning.

Vi söker nu en vidsynt utbildningsminister som vet att skolan även har ett uppdrag att förmedla en värdegrund och peppa för deltagande i samhället. Vår nya minister ska gilla läroplanerna och veta att när elever och studenter jobbar med riktiga frågor, uppgifter där kunskap behövs och får ett naturligt sammanhang, ökar motivationen att lära sig. Knappast något nytt! Utbildning för hållbar utveckling är räddningen för håglösa, klimatdeppiga elever. Här får barn och ungdomar upptäcka sammanhangen och utmaningarna för livet utanför klassrummet.

På Jan Björklunds städade skrivbord lägger vi en att-göra-lista. I kommande regleringsbrev ska vår nya utbildningsminister ge Skolverket direktiv och budget att stimulera skolors utvecklingsarbete för hållbar utveckling. Dessutom ska hen be Skolinspektionen efterfråga hur rektorer och lärare arbetar i med hållbar utveckling när de gör sina inspektioner på landets skolor. Vidare får den nya ministern inte glömma att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att omgående se över lärarutbildningen så att nya lärare har ämnes- och pedagogiskkompetens i utbildning för hållbar utveckling. Tillsammans med sina ministerkollegor kommer utbildningsministern givetvis uppmuntra till ökad samverkan mellan skola, näringsliv och samhälle.

Se hur det gick till i verkligheten då WWF ordnade politikerutfrågning tillsammans med Sustainergies och andra organisationer före valet. Många partiföreträdare viftade då med grön lapp för frågorna som den nya ministern nu ska ta tag i. Det blir spännande fyra år då alla krafter behövs så att skolan tar sitt ansvar för hållbar utveckling.

Nästa blogginlägg kommer handla mer om hur mitt engagemang för miljö- och samhälle hamnade i klassrummet och vidare till jobb på WWF.

Gitte Jutvik Guterstam

 

Red. anm. Vi skrev en reflektion om den partiutfrågningen som Gitte skriver om, den hittar ni här.

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com