Gå med i Sustainergies karriärsnätverk för studenter!

Tag Archives:

Utvärdering av miljömålen

Ann Wahlström arbetar på Naturvårdsverket där hon är projektledare för fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål. Vad innebär en sådan utvärdering, och vad har den för betydelse för Sveriges miljöarbete?    Rätta mun efter matsäcken och få en fågel i handen Jag har tänkt på den kommande fördjupade utvärderingen av miljömålen varenda arbetsdag i över två […]

Konsumenten i fokus

Statliga myndigheter har seglat upp i toppen bland de mest attraktiva arbetsplatserna. Eva Ahlner och Annica Carlsson är handläggare på Naturvårdsverket  där de arbetar med hållbar konsumtion.    Konsumtionsfrågorna är en stor utmaning i miljömålsarbetet. Flera gånger har det konstaterats att konsumtionen är ohållbar och det måste hända mer. För att nå våra svenska miljömål måste både […]

Hållbarhetsarbete vid Havs- och vattenmyndigheten

Som miljö- och hållbarhetsintresserad finns det många möjligheter till anställning inom den statliga sektorn. Catarina Hedar har en bakgrund som civilingenjör i maskinteknik med inriktning på miljö- och energifrågor. Idag arbetar Catarina som tf enhetschef på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, där hon bland annat arbetar med blå tillväxt. Vad tror ni om att se […]

De hedervärda henens (männens) land.

Är du nationalekonom och undrar över huruvida du kommer kunna få ett spännande jobb som innefattar statistik, miljö och möten med människor och andra kulturer? Cry no more, läs istället Jonas Allerups målande inlägg om vad han som miljöstatistiker på SCB hade att göra i Burkina Faso. Jonas förra inlägg hittar du här. De hedervärda […]

Statistiskt hållbart

Ibland är det svårt att se framför sig hur ens hållbarhetsjobb kan se ut, och då är det tur att Mitt Hållbarhetsjobb finns. Idag gästas vi av Jonas Allerup, en nationalekonom med hållbarhetsintresse och han arbetar som miljöstatistiker hos SCB, Statistiska centralbyrån. Jonas arbete är ett lysande exempel på hur hållbarhetsjobb behövs, och finns, överallt […]