Gå med i Sustainergies karriärsnätverk för studenter!

Tag Archives:

FSC arbetar för ett hållbart skogsbruk

Lina Bergström plockade ihop en egen tvärvetenskaplig utbildning och idag är hon verksamhetschef för Svenska FSC (Forest Stewardship Council). Många har säkert sett deras logo som signalerar att en produkt kommer från ett hållbart skogsbruk.    Som verksamhetschef för Svenska FSC står jag bokstavligen  mitt i skogen men skogen har inte varit mitt primära intresse […]

Utbildning för hållbar utveckling, från politiken till skolan?

Dagens skribent arbetar för en fantastisk organisation i det civila samhället, nämligen Världsnaturfonden WWF. Gitte Jutvik Guterstam arbetar med utbildningsfrågor på WWF vilket innebär en hel del påverkansarbete. Det är inte alltid en tänker på det, men många gånger är det just civilsamhällesorganisationer som överbryggar gapet mellan medborgare och stat. Mitt Hållbarhetsjobb vill återigen ta chansen […]

Ekologiska fotavtryck som metod

Cecilia Ward från Svalorna Indien Bangladesh uttryckte i förra veckan sin glädje över att omge sig med idealister och idag berör hon frågorna ”hur kommunicera hållbarhetsfrågor” och ”hur engagera unga”.  Svalorna arbetar mycket med ekologiska fotavtryck genom att utbilda informatörer som sedan arrangerar workshops. Intresserade Lundabor som känner ett påtagligt engagemangsbehov utlovas möjlighet till att stilla […]

Påverkansarbete för hållbar utveckling

När en arbetar för hållbarhet och hållbar utveckling är det viktigt att se till lokala förutsättningar samtidigt som en beaktar det lokalas roll i det globala. I vår globaliserade värld kan vi inte tro att olika geografiskt avskiljda platser eller teoretiskt olika områden inte är sammankopplade – för sammankopplade är de. Dels genom vårt skapade […]

Arbetet för en mer hållbar värld är redan igång

Idag gästas Mitt Hållbarhetsjobb av Cecilia Ward, kommunikatör hos biståndsorganisationen Svalorna Indien Bangladesh.  Svalorna arbetar med lokala civilsamhällesorganisationer i Indien och Bangladesh, för att tillsammans nå en hållbar utveckling. Faktum är att en stor del av det svenska utvecklingsbiståndet går till just civilsamhället i respektive land. Men, mycket arbete sker på hemmaplan och Cecilias erfarenhet […]

En kommunikatör i Nicaragua

Anna Nylander arbetar som kommunikatör hos Latinamerikagrupperna, en organisation hon engagerade sig i ideellt i under studietiden. Från hennes hem och arbetsplats i Nicaragua får vi nu ta del av hennes berättelse, vilken påvisar att gräsrotsaktivism och hårt arbete kan ta en långt.  Som ett litet cherry on top så ingår de tre stegen som utgör […]