Gå med i Sustainergies karriärsnätverk för studenter!

Tag Archives:

En svår månad för Ecuador

Veckans fredagsinlägg är skrivet av Robert som berättar om de nyligen startade och omtalade oljeprojektet i Yasuní, Ecuador. Robert har själv spenderat en längre tid i Ecuador där han exempelvis skrev och fotograferade och han vill nu dela med sig av sina erfarenheter blandad med nyförvärvad kunskap.   Så har det börjat. Medierna rapporterar om hur […]

Hållbarhetsjobb på stadsdelsförvaltningen

Nils Göransson Grunditz avslutar snart fyra år vid Östermalms stadsdelsförvaltning, där han arbetar som samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Våra städer är oerhört viktiga i arbetet för en hållbar utveckling, kanske har även du en framtid inom stadsdelsförvaltningen? Läs om Nils erfarenhet där studier och praktik ledde till anställning.    Våren 2010 […]

Långsiktighet som alternativ till antingen eller

Miljöstrategen Maria Cassel reflekterar idag över det skriande behovet av långsiktighet i miljö- och energipolitiken. Gång på gång ser vi exempel på beslut som fördjupar vårt beroende av fossila bränslen och motverkar övergången till en förnyelsebar energiframtid. Det är förstås inte bara politiker som fattar såna här beslut, men för att en näringsidkare ska kunna […]

Miljö i ordinarie verksamhet

Vi lever våra liv i kommunerna, i Sverige närmare bestämt i någon utav alla 290 kommuner. Precis som på regional, nationell och internationell nivå så spelar tjänstemännen (det är dags för ett könsneutralt ord) en stor roll. De arbetar på uppdrag av politikerna och tar fram underlag för beslut och agerande, och sen är det […]