Dagens gästskribent heter Alfred Fransson och han studerar sista terminen på Civilingenjörsprogrammet inom ekosystemteknik på Lunds Universitet. Han har just avslutat sin masteruppsats med namn “Utveckling av avrinningsmodell för gröna tak betraktade som linjära och icke-linjära reservoarer”. Är du intresserad av vad gröna tak tillför och vad Alfred har pysslat med för forskning till sin uppsats? Här kommer en kort introduktion som kanske väcker ditt intresse för vatten och vad man kan göra med datorns kraft!

Foto: Privat

Foto: Privat

Framtida översvämningar ska förhoppningsvis kunna undvikas med smart stadsplanering. Växter på hustaken kan delvis stoppa regn innan vattnet når marken. Hur mycket vatten som tas upp förutspås med en modell.

Den svarta lådan i fråga är ett datorprogram. Genom att stoppa in information om hur det regnar går det att få besked om hur mycket vatten som rinner av taket. För att få ut resultatet behöver inställningarna i programmet justeras. I det här examensarbetet undersöks det om det finns någon koppling mellan inställningarna och hur taket ser ut. Ett grönt tak innebär enkelt uttryckt att ett jordlager med växter läggs uppe på taket tillsammans med tätskikt och dränering för att undvika vattenskador på byggnaden. Växterna och jorden fångar upp regnvatten vilket minskar mängden vatten som hamnar på gator och torg eller i någons källare om det vill sig illa. Det är känt att till exempel ett tjockare jordlager fångar upp mer vatten än ett tunnare lager. Förhoppningen är att detta ska avspegla sig i modellinställningarna så att det på ett smidigt sätt går att ställa in dessa i framtiden.

Inget tydligt samband har dock hittats. Det går att ställa in modellen så att den ger rätt svar för de regndata som stoppas in, men inställningarna avspeglar inte någon fysisk egenskap på taket, t.ex. tjocklek på jordlagret eller lutning på taket. Sedan tidigare finns det modeller som fungerar bra, men de kräver avancerade mätningar på taket för att göra rätt inställningar. Därför hade det underlättat mycket av arbetet med att uppskatta konsekvenserna av kraftiga regn om det hade räckt att veta t.ex. hur mycket ett tak lutar för att få reda på hur mycket vatten som rinner av. En upptäckt från studien var att typen av regn verkar påverka hur väl modellen fungerar. Det fortsatta arbetet skulle kunna fokusera på att utveckla en modell baserat på typen av regn.

Foto: privat

Foto: privat

Behovet av att kunna prognostisera följderna av kraftiga regn kommer att öka i Sverige eftersom det antas att klimatförändringarna innebär fler häftiga oväder. Traditionellt har tanken varit att forsla undan vattnet så fort som möjligt genom nergrävda rör. En ökad vattenmängd från kraftigare regn innebär dock att det befintliga rörnätverket skulle behöva uppgraderas, vilket blir väldigt dyrt. Dessutom kan det skapa nya problem nedströms om flödena ökar. Därför undersöks så kallade öppna dagvattenlösningar som hanterar vattnet på plats. Gröna tak är ett exempel på en sådan lösning. En fördel med gröna tak är att de inte konkurrerar om plats med annan verksamhet. De kan kombineras med solceller, vilket har visat sig öka elproduktionen från dessa något på grund av att taket kyls ner när vatten avdunstar.

En spännande sak att arbeta med i framtiden vore att undersöka hur vi kan använda våra tak till att skapa nya värden. Upp till hälften av alla hårdgjorda ytor i städer utgörs av tak, så det finns en väldigt stor potential att göra något positivt med dem. Det arbetas redan med översvämningsplaner ute på kommuner och på olika konsultbolag, vilket inbegriper stadsplanering. En annan ingång skulle kunna vara att jobba direkt med de företag som installerar gröna tak för att utveckla deras lösningar och lära sig mer om hur växter och solceller ska fungera tillsammans. Hur vi använder våra tak kommer antagligen påverkas av vilken funktion vi vill få ut. Gröna tak fångar upp regn, dämpar buller, ökar biologisk mångfald, tar upp partiklar och isolerar byggnader, vilket minskar energibehovet. Solceller eller solfångare ger el respektive varmvatten, vilket i kombination med en utveckling av batteritekniken är ett sätt att ställa om våra energisystem. Om vi istället befinner oss någonstans där det är ont om vatten kan taken vara ett smart sätt att samla in regnvatten och använda det i hushållet för att minska vattenförbrukningen, vilket både sparar energi och ökar tillgången på vatten för resten av befolkningen.

Foto: Privat

Foto: Privat

Gröna tak är alltså inte bara en vacker detalj i en annars grå stadsbild. Med en vältrimmad svart låda, som förutspår konsekvenserna av regnoväder, går det att planera inför en hoppfull grön framtid.

Vill du ha en ännu bredare introduktion till gröna tak så finns det en bra guide HÄR!

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com