Studenten David Collste skriver om hur hans intresse för hållbar utveckling tog honom till Nairobi och FNs första miljöförsamling, där han närvarade som representant för barn och unga. I dag delar han med sig av reflektioner och tips på hur en kan gå tillväga för att engagera sig.

Tillväxtens Gränser – En Rapport från Romklubbens Projekt om mänsklighetens tillstånd. Med ungefär de orden började mitt brinnande intresse för hållbarhetsfrågor. I MIT-rapporten The Limits to Growth (Meadows et. al) från 1972 presenterar författarna teorier över jordens naturresurser, befolkning och ekonomi och sin modell över världens utveckling år 1900 till 2100. Jag läste den 30-åriga uppdateringen med förskräckelse sommaren 2012 och insåg att boken skulle komma att förändra mitt liv. Min tidigare övertygelse om betydelsen av jämlikhet och behovet av ökade resurser för att bekämpa den globala fattigdomen kombinerades i boken med att vi måste agera nu för att stoppa den globala miljöförstörelsen. Jämlikhet och utrotning av fattigdom blev för mig genom boken förutom värden i sig, sammanlänkade och absolut nödvändiga för att rädda jordsystemet, de är varsin del av den dubbla ohållbarheten. Vi måste hitta en väg ut ur den dubbla ohållbarheten med fattigdom och ett ohållbart ekologiskt fotavtryck, there must be some kind of way out of here som Bob Dylan sjunger.

Att ha ett hållbarhetsjobb är lite av en lyx i och med att du har möjlighet att kombinera en stark övertygelse med ett jobb genom vilket du kan försörja dig. Jag har inget jobb. Däremot berättar jag gärna lite om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor samtidigt som man studerar, hur jag fick chansen att representera barn och unga vid FNs första miljöförsamling i Nairobi i juni och varför jag börjat plugga systemdynamik. Jag börjar med FN-arbetet genom gruppen UN Major Group for Children and Youth och skriver om systemdynamiken i en senare text.Collste

Det finns många olika sätt att arbeta och vara aktiv i internationella utvecklings- och hållbarhetsfrågor innan du ’på riktigt’ börjar ditt arbetsliv. Som några har skrivit om här på bloggen får man som praktikant eller trainee ofta nära kontakt med en arbetsplats och insyn i en värld som ibland kan kännas långt ifrån skola eller universitet. Som engagerad i ungdomsorganisationer får du möjlighet att utifrån dina värderingar och den organisation du har i ryggen vara med och formulera program och arbeta för frågor som du brinner för politiskt.  United Nations Major Group for Children and Youth (MGCY) är en grupp som bildades vid FNs konferens för miljö och utveckling 1992 för att barn och unga (i FN räknas du ung tills du är 30) ska ha en särskild roll i att se till att hållbar utveckling blir verklighet och därför måste garanteras både en plats vid förhandlingsborden och rätt att uttrycka sig vid möten som behandlar dessa frågor. MGCY är tänkt att företräda alla barn och unga i världen, ungefär hälften av världens befolkning. Organisationen är därför konstruerad så att förslag på uttalanden delas med en mejlinglista som vem som helst kan skriva upp sig på och sedan kan vem som helst gå in och föreslå ändringar eller tillägg. Efter att ha varit aktiv i MGCY under min tid som Sveriges ungdomsdelegat blev jag i november förra året utsedd till fokalpunkt när det gäller övergången till hållbar konsumtion och produktion. Vi har under det senaste året bland annat arbetat för att dessa frågor ska bli ett av hållbarhetsmålen. Att förändra konsumtionsmönstren är helt avgörande för en omställning till hållbar utveckling – i begreppet ingår bland annat koncepten cradle to cradle och carrying capacity.

För mig är MGCY en möjlighet att vid sidan av studier delta och engagera mig i FN-arbetet som handlar om den dubbla ohållbarheten med fattigdom och en stor och växande ekologisk skuld till framtida generationer. Det har gett inblick och hjälpt mig förstå FNs roll internationellt, bland annat genom deltagandet vid FNs miljöförsamling
i Nairobi i juni.

Situationen är akut när det gäller världens tillstånd, 870 miljoner människor lever i ständig hunger trots att vi har resurser att utrota hungern, och världens ekologiska fotavtryck är långt över vad som är långsiktigt hållbart. Med fler engagerade och beslutsamma om att vilja jobba med hållbarhet kommer vi en bit på vägen mot den hållbara eran!

 

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com