Philip Lantz är styrelseledamot i Gröna Studenter Stockholm, han studerar hållbar utveckling och ledarskap på Röda Korsets Folkhögskola och han är projektledare på Sustainergies. Philip upptäckte självstudier som en väg till kunskap och personlig utveckling när det traditionella skolsystemet inte räckte till. 
 

När jag träffar nya människor och samtalar med andra unga får jag ofta en känsla av att många är oroade för framtiden. Det pågår fruktansvärda krig i flera delar av världen och många är på flykt.  Nationalistiska och främlingsfientliga krafter mobiliserar och har vind i seglen. Putins Ryssland utvecklas på ett allt mer oroande sätt. På hemmaplan är ungdomsarbetslösheten hög och den psykiska ohälsan ökar. Allt detta blir förstås inte bättre av den överhängande klimatkrisen som bara kommer att bli allvarligare och mer akut. Det finns flera omfattande samhällsutmaningar och många ställer sig säkert frågan; hur ska man hantera denna situation? Jag tänkte dela med mig av en personlig erfarenhet.

Philip Lantz

Året var 2008 och jag gick andra året i gymnasiet. Finanskrisen slog till med full kraft samtidigt som klimatförändringarna diskuterades väldigt mycket och jag började på allvar bli oroad för samhällsutvecklingen. Under den här tiden började jag också ifrågasätta skolsystemet och kände att jag inte kom till min rätt. Frågeställningar började gnaga inom mig; ”Är det som vi lär oss i skolan verkligen viktigt och relevant?”, ”Är det här det bästa sättet för mig att förbereda mig inför mitt framtida liv”? Svaret på frågorna då var oftast nej. Betygen började dala och jag var väldigt vilsen och nedstämd.

Mitt sätt att hantera och reagera på denna situation har dock förändrat mitt liv i grunden och jag har aldrig ångrat mig sedan dess. Jag började med självstudier! Till en början såg jag mest på Ted-talks och föreläsare som t.ex. Sir Ken Robinsson, John Francis och Chimamanda Ngozi Adichie både inspirerade och gav mig nya perspektiv. De nya insikter och kunskaper som dessa föredrag medgav gjorde att jag började ställa ännu fler frågor. Jag blev otroligt vetgirig och ville fördjupa min kunskap inom de områden som jag tyckte var intressanta och viktiga. Detta har lett till att jag engagerat mig i frågor som rör samhällsutvecklingen på ett brett plan med ett fokus på hållbar utveckling.

Varför berättar jag då detta och vad har det för relevans för dig eller det som står i början på denna text? Jo, det finns en del lärdomar att dra.

För det första finns möjligheten att omvandla en kris till något positivt, en destruktiv utveckling till en konstruktiv.  De stora samhällsutmaningarna vi står inför måste vi bemöta. Risken finns att osäkerheten och omfattningen i utmaningarna både gör oss nedstämda och passiva, men vi kan också se möjligheterna och potentialen och agera därefter.

För det andra så tror jag att engagemang för något som är större än en själv gör att livet känns mer meningsfullt. Min egen resa har gjort att jag idag mår bättre än någonsin. Jag drivs av nyfikenhet och lever efter min passion. Det finns självklart flera olika omständigheter som har orsakat detta men en av de absolut främsta har varit mina självstudier. Utan dem skulle jag aldrig ha tagit mig dit jag är idag.

Sist men inte minst vill jag poängtera att jag verkligen tror att framtiden kommer att bli riktigt bra! Visst står mycket på spel och mycket kan gå fel. Det finns vinnare och förlorare när saker och ting förändras och det gamla försvinner ofta fortare än det nya hinner träda fram. Så är det nästan alltid i tider av omvälvande paradigmskiften. Men potentialen och möjligheterna finns där och jag är i alla fall jag övertygad om att vi kommer att lösa våra problem och skapa en bättre värld för alla.

Hälsning från redaktionen: Nu blir det påsklov för bloggen, vi är åter på tisdag nästa vecka! GLAD HÅLLBAR PÅSK! 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com