Dagens gästskribent heter Helena Robling och är projektledare för Hållbara Restauranger i samarbete med Sustainergies.  Under förra veckan var hon på den nationella klimatkonferensen Klimatforum 2016 och skrev därefter ett referat som vi har fått tillåtelse att publicera. 

Nyss hemkommen från Klimatforum 2016 med många tankar i bagaget. På konferensen samlades representanter från regering och kommuner, näringslivet, universiteten, forskningsvärlden och civilsamhället för samtal, diskussion och debatt om hur vägen framåt ser ut för Sverige efter att det globala klimatavtalet i Paris undertecknades i december. Ett avtal som innebär att 195 av världens länder förbinder sig att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader. Klimatforum skedde samma dag som Miljömålsberedningen med representanter från alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna publicerat en debattartikel i Dagens Nyheter där de lägger fram konkreta förslag för den svenska klimatpolitiken som bland annat innefattar instiftandet av ett oberoende klimatpolitiskt råd, en skärpning av tidsramen för noll nettoutsläpp inom Sveriges gränser från 2050 till 2045 samt en klimatlag för långsiktigt klimatarbete oavsett regering. Givetvis var dessa åtgärder ett hett samtalsämne under dagen.

Foto: Privat

Foto: Privat

För att inte bli för långrandig i detta inlägg sammanfattar jag mina reflektioner kring några koncept eller så kallade ”buzz-words” som återkom under dagen.

  • Klimatlag
  • Cirkulär ekonomi
  • Bilen, biffen, bostaden
  • Implementation, implementation, implementation

I dessa koncept reflekteras det faktum att om vi menar allvar med ambitionen att låta år 2015 gå till historien som året då utvecklingen började vända från ökade globala klimatutsläpp till frikoppling mellan ekonomisk aktivitet och klimatbelastning behövs omställning på ALLA plan. Vi måste ha politiska styrmedel (läs lagar) som uppmuntrar klimatsmarta lösningar OCH ger kännbara påföljder för klimatignorans. Dessutom behöver vi inse att ett ekonomiskt system baserat på fossil produktion av ohållbara och avfallsproducerade varor för masskonsumtion inte kommer att vara framtidens melodi, och röra oss bort från det. Detta faktum och fördelarna med cirkulär ekonomi togs upp bland annat av Anders Wijkman, ordförande för miljömålsberedningen.

De speglar också, något som bekräftades av klimathandläggarna Hanna Brolinson och Joanna Dickinson på Naturvårdsverket, det faktum att våra konsumtionsmönster just nu motverkar de klimatmål som satts upp eftersom konsumtionens klimatpåverkan snarare ökar än minskar om importerade varor tas med i kalkylen. Det krävs att vi alla gör ett medvetet val när vi konsumerar, framförallt transporter och mat!

På konferensen är stämningen på topp. Framtidsoptimismen är stor och ryggdunken är många. Och när Maria Wetterstrand ber om handuppräckning under ett av seminarierna är enigheten i salen slående. Hur många vill ha en klimatlag? Hur många vill ha ökad koldioxidskatt? Hur många vill ha flygskatt? Hur många vill ha köttskatt? Hade det varit en opinionsundersökning hade skattesidan vunnit alla frågor med minst 80 % majoritet. Givetvis har vi i salen allt annat än en slumpvis utvald urvalsgrupp, men sannolikheten är stor att de flesta stora partier har väljare bland de 700 konferensbesökarna. När ska denna enighet börja speglas i verklig politik?

Naturvårdsverket har lagt upp de flesta av seminarierna på sin webbportal och kan ses i efterhand här!

Detta inlägg publicerades ursprungligen på U&We’s blogg.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com