Masterstudenten i statsvetenskap, Sverker Jutvik, gör praktik på svenska ambassaden i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad. Vårterminen har inneburit ett varierat arbete där miljö, klimat, fred och säkerhet kopplas samman, i ett spännande land med vacker natur och rik kultur.  
 

Ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning i Afrika söder om Sahara är i högsta grad beroende av ett effektivt utnyttjande av naturresurser. Enbart några enstaka procent av jordbruket är idag bevattnat och hydrokraften är fortsatt kraftigt underutvecklad. Majoriteten av afrikanerna är också direkt beroende av jordbruk och naturresurser för deras dagliga överlevnad. Fattigdom och kraftig befolkningstillväxt tvingar också fram ett överutnyttjande av känsliga ekosystem för att tillgodose behov som bränsle och betesmark till sin boskap. Tillsammans med klimatförändringarna skapas en väldig sårbarhet för kontinentens befolkning, och kopplat med svaga politiska institutioner samt få resurser att överbrygga störningar, hotar detta många av de framsteg som världen nu kan se att Afrika gör.

11061786_1073149976032640_5247183648801017259_o

Mitt namn är Sverker Jutvik och jag har under vårterminen praktiserat på ambassaden i Addis Abeba och på den regionala sektionen som finns här. Praktikterminen är en del av mitt masterprogram i statsvetenskap som jag till vardags läser vid Stockholms universitet. Den regionala sektionen har Afrika söder om Sahara som sitt arbetsområde och har tematikerna ekonomisk integration, korruptionsbekämpning, institutionellt kapacitetsuppbyggnad, miljö och klimat samt fred och säkerhet på sitt bord. Som ni vet känner miljöutmaningar inga gränser och därför ofta lämpat att tacklas regionalt snarare än bilateralt. Inom miljöområdet möjliggör en regional ansats ett arbete mot harmoniserad lagstiftning mellan länder, ett mer samlat grepp mot klimatförändringar, gemensamma investeringar i exempelvis hydrokraft samt konflikter som uppstår genom en konkurrens om delade resurser kan dämpas eller hanteras i ökad utsträckning.

Sveriges regionala arbete styrs av en strategi som regeringen har tagit fram i samråd med ambassaden. Nuvarande strategi avslutas dock 2015 och arbetet med en ny strategi pågår för fullt. Under den senaste femårsperioden har dock följande prioriterats:

  • Jämställt och hållbart nyttjande och skydd av ekosystem och naturresurser
    11186370_10155553907445088_1940790436_n

    Flygtur över Gambella. Giraffer!

  • Gränsöverskridande hantering av vattenresurser
  • Hållbar matsäkerhet
  • Minskande och dämpande av klimatförändringarna

Mitt arbete på ambassaden har framför allt kretsat kring miljö och klimat samt fred och säkerhet och då kopplingen mellan de båda områdena. Det är en växande trend att konflikter eldas på av miljö- och resursdegradering i samhällen som saknar de institutioner som krävs för att hantera sådana utmaningar. Dessa miljörelaterade konflikter kan uppstå i anslutning till konkurrens om färskvatten och betesmark, när regnen uteblir eller när en kraftig befolkningsökning sker. Ämnet är intressant samtidigt som väldigt oroande; kontinenten står inför en stor befolkningstillväxt samtidigt som klimatförändringarna kommer försämra eller minska den absoluta tillgången till naturresurser. Jag har tidigare engagerat mig för tematiken dels då det kombinerar två stora intressen men också att man med nuvarande megatrender kan förutspå en ökad frekvens av dessa typer av konflikter.

På en ambassad blir det även så att man får en mängd olika arbetsuppgifter, kanske speciellt som praktikant. Utforma beslut och kontrakt, bevaka möten av olika slag, förbereda diverse besök från Sverige – bland annat har stats- och jämställdhetsministern besökt Addis under min tid här, delta i diverse träningar och mer därtill. För egen del har nog höjdpunkterna varit ett besök till regionen Gambella som gränsar till Sydsudan där typen av konflikter diskuterat ovan är närvarande samt när jag bevakade ett tal som Egyptens president al-Sisi höll i Etiopiens parlament om den tidigare så omstridda dammen GERD som Etiopien bygger för närvarande.

Utöver detta är Etiopien ett väldigt spännande land att besöka. Det finns en rik historia och kultur som avspeglar sig i en stolthet över sitt ursprung. Regionerna är synnerligen skilda från varandra och att lära känna landet tar tid. Det finns en enastående natur som fler turister också borde upptäcka…

Addis Abeba 15/5 2015

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com