Ni har väl inte missat årets upplaga av Sustainergies Cup? I år är det NCC och SJ som vill ha era idéer. Christina Lindbäck är hållbarhetschef på NCC och skriver idag om sin personliga drivkraft. Christina sätter tävlingen i ett större, globalt sammanhang och efterfrågar studenters deltagande och kreativa idéer! 

Mina personliga ”tipping points”

Jag antar att ni hört talas om begreppet ”tipping point”. En tipping point är när något övergår från ett stabilt läge till ett nytt och oåterkalleligt förändrat läge. Ett läge som inte gör det möjligt att ”vrida tillbaka klockan”. I dessa dagar då klimatmötet i Lima i Peru, går av stapeln är begreppet mer aktuellt än någonsin. Den pågående klimatförändringen blir alltmer uppenbar. Jordens medeltemperatur ökar, glaciärer och isar smälter, havsnivåerna stiger och extrema väderförhållanden märks över hela jorden. Vi närmar oss den verkliga tipping pointen – en situation där det blir omöjligt att återgå till det som var. Situationen kan jämföras med ett glas fyllt av vin som tippar över. Att lyfta upp glaset igen innebär inte att det utspillda vinet följer med!

Vi människor kan också ha våra tipping points som ändrar våra liv för gott. För min del handlar det om två fundamentala händelser som haft stor påverkan på mitt liv och gett mig den motivation jag har att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Min första tipping point inträffade när jag var i yngre tonåren. Jag var ofta ute på Östersjön och fiskade, tillsammans med min far, och vi började få upp fiskar som var täckta av blodiga blåsor. Detta var något helt nytt och oroväckande. Jag började söka efter fakta och fick snart reda på hur förorenade våra vatten var och vilken påverkan detta hade på den marina miljön. Detta blev den verkliga starten på mitt engagemang för miljöfrågorna.

Många år senare inträffade min andra tipping point upplevelse. Jag hade några år tidigare fått mitt drömjobb på Miljödepartementet och representerade Sverige på en global konferens om klimatet – den i Bonn 1999. På denna konferens hölls många minnesvärda tal men ett av dem kommer jag aldrig glömma. Det hölls av premiärministern i ett av örikena i Franska Polynesien. Han grät när han visade oss bilder över hur klimatförändringen inom några årtionden totalt skulle förändra framtiden för hans folk. Öarna var dömda att helt hamna under vatten och befolkningen tvingas överge sina hem och sitt land för alltid.1200x900_sustainergies

Dessa insikter har haft en stor påverkan på min vilja att arbeta hårt för hållbarhetsfrågor. Numera arbetar jag inom en bransch som har stor miljöpåverkan – men därmed också stora möjligheter att göra saker bättre. Min övertygelse är att det är vi människor som tillsammans kan skapa förändring och att vi kan bromsa upp det allvarliga läge vi försatt oss i. Våra företag har kraften att förändra! Genom att finna nya hållbara lösningar, ett smartare sätt att arbeta, att bli mer resurseffektiva och övergå till återvunna, förnyelsebara energislag, produkter och material kan vi inte bara minska vår påverkan utan också skapa mervärde för samhället i stort. Ett mer cirkulärt tänk där biodiversitet, hållbara materialval, resurshushållning och återvinning är i fokus, ska leda oss på rätt väg.

Vi vill förnya vår bransch i det ligger att förnya oss själva. Du som student: hjälp oss att förnya våra byggarbetsplatser och anläggningsområden! Hjälp oss att göra dem till en attraktion, de är viktiga bidrag till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Hur kan detta göras på ett hållbart sätt? Läs tävlingsbeskrivningen.

Nu håller jag tummarna för att ni kommer in med bra bidrag i det lokala och för att mötet i Lima tar oss ett steg i rätt riktning globalt!

Här hittar ni information om Sustainergies Cup, för att läsa hela tävlingsfrågorna och hjälpa Christina med att förnya byggarbetsplatserna måste ni registrera er. Deadline är den 18 januari 2015, för er som skickar in före den 21 december 2014 får ni en liten Early Bird special: feedback så att ni kan förbättra ert bidraghttp://sustainergies.se/cup

 

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com