Häromveckan anordnade Världsnaturfonden WWF en partiutfrågning om utbildning för hållbar utveckling, i samarbete med Sustainergies, Ungdomar.se och Lärarnätverket LHU. Alla riksdagspartier var representerade, vissa med både moderparti och ungdomsförbund på plats. Världsnaturfonden WWF frågade de närvarande politikerna vad deras partier gör idag och vad de ämnar göra i nästa mandatperiod för att fler elever ska lämna skolan med kunskap och förmåga att arbeta för en hållbar utveckling. Se film från utfrågningen här.

Stämningen var god men jag kunde inte undvika att fundera på hur väl förberedda politikerna egentligen var. Flertalet brottades med uppgiften att tala om utbildning för hållbar utveckling och det kan misstänkas att de i stundens hetta såg detta viktiga tillfälle som ett slags torgmöte där partiets ideologi och allmänna miljöpolitik skulle basuneras ut. Jag vill därmed påstå att det förekom en del problem gällande fokus på ämnet. Åhörarskaran kunde snart dra slutsatsen att det rådde viss positiv enighet kring den nya läroplanens utformning, vilken berör utbildning för hållbar utveckling, men att det finns problem kring implementering och uppföljning. Det ska bli intressant att se hur detta kommer att tacklas efter valet den 14 september.

Apropå ämnet. Barn och ungdomar är framtidens vuxna, framtidens beslutsfattare. Framtidens generationer som kommer att leva med klimatförändringarnas konsekvenser. Beroende på var i världen vi befinner oss är det möjligt att nämnda konsekvenser är en del av vardagen redan idag. Vid partiutfrågning påpekades det att den samhällsomställning som vi behöver för att möjliggöra en hållbar utveckling är avhängig inte bara ny teknologi och infrastruktur utan även en livsstilsförändring, en beteendeförändring måste komma till stånd. Någon nämnde Sir Francis Bacons gamla vapendragare till ordspråk ”kunskap är makt” som någon slags allmängiltig lösning på allt, men jag vill höja en varningens flagg och påminna om att kunskap inte leder till positiv förändring av sig självt. Det krävs engagemang, normkritik, öppenhet, förmåga att erkänna sig motbevisad, drömmar och visioner. Att kunskap har använts för maktmissbruk bör också beaktas. Däremot tror jag att kunskap är nyckeln, ett budskap som jag tror hen ville förmedla genom att referera till Bacon.

Vi behöver en skola som ger en förstklassig utbildning för hållbar utveckling, en utbildning som ger eleverna, tillika medborgarna, de verktyg de behöver för att leva inom planetens gränser, samt förmågan att identifiera system och alla beståndsdelars plats i det systemet. Det krävs en holistisk omställning där alla sfärer arbetar för en hållbar utveckling. Utan kunskap om systemet (ekosystemet, det ekonomiska systemet, det planetära systemet osv.) ökar risken för kortsiktiga beslut som kan få förödande följder. Företag, organisationer och myndigheter som arbetar med hållbarhetsfrågor har förstått att de är en del av systemet.

Sverige behöver en skola som integrerar ämnet hållbar utveckling i all undervisning utan att för den skull urholka kunskapen. En del ungdomar och unga vuxna går vidare till en eftergymnasial utbildning, en del tar klivet direkt ut i arbetslivet. Om hållbar utveckling stod på dagordningen skulle alla gå ut med den grundkunskap de behöver för att leva ett hållbart liv inom planetens gränser, samt för att ta ett hållbarhetsjobb. Hållbarhetsjobb behövs överallt, men det är inte bara akademiker som ska kunna gå den vägen. Utbildning för hållbar utveckling har en inkluderande potential i och med att den skapar förutsättningar för hållbarhet i alla branscher. Dessutom är det en grundläggande förutsättning för vår demokratis välmående då informerade medborgare kan bättre delta i politiken och i civilsamhället. Informerade medborgare kan ställa krav på transparens och uppföljning. Kunskap är en nyckel till mycket, bland annat till jobb och hållbar utveckling. Men nota bene, en dag kommer nyckeln inte längre att passa, så sluta aldrig lära utan försäkra dig om att du har en nyckelknippa med en hel uppsjö av kunskapsnycklar, annars får du kanske låna av en kollega.

Share.

About Author

Magdalena Frembäck

Jag läser en Master in Environmental Science, med inriktning Environment, Communication and Politics, på Södertörns högskola. Jag har en fil.kand. i utvecklingsstudier och hållbar utveckling från Uppsala universitet. Mellan grundutbildning och master har jag bland annat gjort praktik i Bangladesh, tack vare Sidas praktikantprogram. Jag arbetade med jordbruksrättigheter och mötte klimatförändringarnas vardag, vilket onekligen ger en perspektiv på tillvaron. Miljö- och hållbarhetsfrågor är min passion och det finns ingen värld där jag inte vill arbeta med det.