Sandra Jakobsson läser kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och hon praktiserar som kommunikations-assistent på MR-dagarnas kansli i Stockholm. Årets evenemang går av stapeln 9-10 november i Göteborg. MR-dagarna är för övrigt ett strålande tillfälle att lära dig mer om mänskliga rättigheter, något du behöver om du vill arbeta med CSR-frågor (studentpris finns). Redaktionen vill gå! 
 

”Tänk på att skriva ut MR-dagarna till Mänskliga Rättighetsdagarna. Vi har en gång blivit förväxlade med ’Maskinröntgen’ och det är ju… högst olyckligt”

För mig som MR-student känns denna förkortning som en självklarhet. Vem skulle dra en sådan oklar slutsats om MR som ett medicinskt redskap? Men allteftersom min praktik på Mänskliga Rättighetsdagarna har fortgått har jag kommit till insikt om att så är inte fallet, snarare tvärtom, det är endast inom en snäv krets som denna förkortning används enligt dess ”sanna” bemärkelse.

Mitt namn är Sandra Jakobsson och jag praktiserar denna vårtermin som kommunikationsassistent på MR-dagarnas kansli i Stockholm. Precis intill Günters Korvkiosk (känd som Leif GW:s favorit) sitter vi, fyra anställda och två praktikanter, och arrangerar Nordens – om inte Europas – största forum för mänskliga rättigheter. Våren 2013 påbörjade jag ett kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och finner mig nu snart klar med min utbildning. En skrämmande samt spännande insikt. Att få chansen att arbeta med två områden jag älskar – kommunikation och rättigheter – är självfallet en fantastisk möjlighet. Samtidigt blir man snabbt varse om den riktiga situationen som MR har i Sverige. Det är en prioriterad fråga i den politiska diskursen men ges inte det ekonomiska stöd som det faktiska arbetet behöver i praktiken.

Redigerad_6

MR-dagarna, för er som inte är bekanta med termen, är ett årligt forum som funnits i drygt tio år. Initiativet togs i syftet att skapa en mötesplats för de som arbetar med mänskliga rättigheter, något som inte fanns i början av 2000-talet för de aktivister, akademiker, politiker, myndigheter, studenter som ville utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. Just denna typ av samtal om mänskliga rättigheter är grundstommen i dess fortlevnad och är nödvändigt för att föra utvecklingen framåt. MR är politik och politik är evigt föränderligt, därför krävs det att vi kontinuerligt lyfter behovet av allas rättigheter och hur vi skall förankra det i samhället.

Vi uppskattar att MR-dagarna årligen tar emot 2000-4000 besökare, med upp till 200 olika programpunkter. Det påminner mycket till utseendet om Bokmässan i Göteborg, där man under ett fåtal svettiga och intensiva dagar samlar alla som ”sysslar” med ämnet under samma tak. Har man möjlighet borde man köpa biljett som ger en fri tillgång till alla de olika seminarier, paneldebatter och workshops som arrangeras under dagarna. För 2015 kommer MR-dagarna att äga rum i Göteborg 9-10 november på Svenska Mässan under temat ”Tillsammans mot rasism – agera för alla människors lika värde, lokalt och globalt”. Ett dessvärre högaktuellt ämne där vi vill samla det arbeta som görs i strävan att motverka strukturell diskriminering i Sverige och Europa.

Mitt jobb består i att kommunicera ut MR-dagarnas nyheter och komma med nya initiativ. Hur når vi ut till en specifik målgrupp? Vilka rättigheter är exempelvis lärare intresserade av? Jag har alltid tyckt om dokumentation och stormtrivs i ett arbete där jag dagligen får träffa alla möjliga olika organisationer och människor. Jag har dessutom nyligen fått möjligheten att åka på en resa till Strasbourg organiserad av den europeiska ungdomsorganisationen UNITED, där dem samlat upp till 30 ”unga aktivister” runtom i Europa i syftet att skapa ett kunskapsutbyte i antirasistiskt arbete.

Anledningen till varför jag valde att utbilda mig till MR-vetare var baserat på min önskan att arbeta för en mer jämlik och jämställd värld. Jag vill tro att med ett mer omfattande rättighetsperspektiv i samhället kan vi tillsammans successivt arbeta för en mer rättvis värld. I detta ser jag kommunikation spela en nyckelroll i att nå dit.

Vi ses i november!

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com