Miljövetaren My Björk skrev tidigare om hur hennes utbildning ledde till ett jobb. Idag berättar hon mer om sitt arbete med miljöledningssystem och kampen för att tvätta bort miljöarbetets ”präktighetsstämpel”.
 

Som miljöansvarig på ett ställningsbyggnadsföretag har jag fått chansen att införa ett miljöledningssystem som även inkluderar kvalitet och arbetsmiljö. Inom den här branschen anses kvalitet och arbetsmiljö vara de viktigaste komponenterna i ett lyckat koncept, och även de komponenterna kan vara svåra att förändra. Att få med ännu ett perspektiv, miljö, i ett företag är verkligen en utmaning. En välbehövlig utmaning, om du frågar mig.

Min främsta uppgift är att ge ledningen och andra nyckelpersoner rätt verktyg för att nya rutiner och förändringar ska implementeras och ”komma igång” i verksamhetens olika processer. En rutin eller ett mål på papper betyder inte ett dugg om det ändå inte efterlevs i verkligheten. De som ska se till att texten på pappret blir verklighet i praktiken måste ha rätt verktyg, kompetens och engagemang för sina uppgifter. Annars faller personerna tillbaka i gamla mönster.

16006_b_6

Broställning i Ronneby

Som en del i mitt arbete har jag byggt om företagets ledningssystem för att bli mer anpassningsbart till förändringar som rör flera olika områden, men främst miljö. Högre krav på miljöansvar ställs mer och mer i nästan alla branscher, utan undantag för ställningsbranschen. Ett miljöledningssystem säkrar att krav efterlevs och kommer till kännedom, så att företaget är förberedda och anpassningsbara

Min tanke är att miljöansvar och engagemang ska börja uppifrån ledningen och sippra ner till alla företagets delar. Kommunikation är som sagt viktigt, och kan te sig på olika vis. Dels har vi den skriftliga och/eller muntliga kommunikationen. Där är det viktigt att tänka på vilka kanaler cheferna kommunicerar genom och vilken målgrupp de riktar sig till. Oftast måste sådan kommunikation upprepas för att fastna hos människor. En hjälp på traven är att även kommunicera med fysiska exempel som tydligare visar att ledningen menar allvar med förändring. Det kan till exempel vara stora satsningar som nya inköp av miljöbilar eller enklare beslut som införandet av ekologiskt kaffe till fikarummen.

En annan stor del i mitt arbete är att försöka tvätta bort ”präktighetsstämpeln” över att arbeta med miljöfrågor. Jag har under mina år som student och arbetstagare upplevt att många företagare tycker att miljöansvar är ett nödvändigt ont och något som uppfattas en aning pretentiöst. Självklart skall företag som arbetar hårt med miljöfrågor få en extra applåd, men antagligen har det företaget inte tagit sig dit de är om de haft inställningen att ”det är ett nödvändigt ont”. Miljöansvar ska vara en naturlig och självklar del i alla företags processer, beslut och mål. Det går inte att bygga långsiktiga strategier utan att inkludera miljöaspekten.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com