Problematiken kring palmolja och vilket ansvar vi konsumenter har för att påverka palmoljeproduktionen i rätt riktning är tema för dagens blogginlägg. Inlägget är skrivet av nyutexaminerade studenterna Emma Lindahl och Joakim Widén som under hösten 2014 skrev sin masteruppsats om palmolja och hur CSR-arbetet kan öka genom branschsamarbeten.

Emma Lindahl & Joakim Widén

Förekomsten av palmolja i livsmedel är relativt välkänd för många. Exempel på produkter som innehåller palmolja är bröd, glass och kakor. För de med intresse för hållbarhetsfrågor har palmolja oftast en negativ klang. Den snabbt växande palmoljeproduktionen dras med flera allvarliga miljöförstörande konsekvenser, främst skövling av regnskog, samt svåra sociala konflikter.

Palmoljeproduktionen är däremot mycket volymeffektiv. Producenterna får exempelvis ut ungefär sex gånger så mycket olja per hektar jämfört med exempelvis rapsolja. Palmoljeproduktionen är så pass lönsam att palmoljefrukten kallas för ”The golden crop”. Palmoljan i sig har många goda egenskaper; den kan användas i många konsistenser från flytande till fast form och kan förvaras i rumstemperatur utan att bli härsken. Just den sista egenskapen har gjort att den i Sverige använts till att ersatta omdiskuterade transfetter. Sammantaget är palmoljeproduktionen ett komplext problem med både bra och dåliga aspekter av palmoljan.

Företagen som säljer eller använder sig av palmolja i sina produkter har ökat sin medvetenhet kring palmoljeproduktionens allvarliga konsekvenser. Medvetenheten har skapat en dialog mellan företagen som har lett till flera initiativ med syfte att endast använda certifierad palmolja i produktionen.  Certifieringen utförs huvudsakligen av ett globalt initiativ som heter Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). Medlemsorganisationen bildades 2004 och består av plantageägare, livsmedelsproducenter, miljöorganisationer, med flera. RSPOs vision är att få marknaden till att enbart använda certifierad palmolja.

I diskussioner om certifierad palmolja så är det viktigt att noterat de fyra olika graderna av certifierad palmolja. Den lägsta graden av certifierad palmolja, Book and Claim innebär att man köper ett certifikat där pengarna går till investering i certifierade palmoljeplantager, med andra ord det är inte certifierad palmolja i produkten.  Den andra graden är Mass balance som innebär att palmolja från certifierade plantage blandas med icke certifierad palmolja. Den tredje och näst högsta graden, Segregated, innebär att all palmolja som användas kommer från certifierade plantager, men det går inte att spåra till vilket. Den högsta graden innebär att palmoljan är fullt spårbar till certifierade palmoljeplantager, Identity preserved.

Viktigt att påpeka är att alla fyra olika certifieringar grundar sig i RSPOs ”Principles & Critera”, som är ramverket för certifiering av palmoljeplantager. Exempelvis får inte en certifierad palmoljeplantage använda sig av oaktsamma avverkningsmetoder så som bränder. Det måste även finnas skogspartier så att vilda djur kan flytta sig mellan olika områden. Men samtidigt finns det inget som helt stoppar konversionen från regnskog till plantager i RSPOs kriterier, vilket många kritiker starkt påpekar. Kritiker har också påpekat att RSPOs övriga åtaganden som arbetares rättigheter, reducering av gifter på plantager och hänsynsfull förvaltning av plantagerna går för långsamt.

RSPOs certifiering inte är hela lösningen på problemet, bara en dellösning. Svenska livsmedelsföretag och dagligvaruhandeln måste gå tillsammans för att arbeta utöver RSPOs certifiering. Detta gör branschen till viss del redan, vilket vi har skrivit i vår uppsats “Collaboration to address a wicked problem – The case of certified palm oil”. Dock kan företagen samarbeta ännu mer och ställa gemensamma krav på palmoljedistributörer och utländska aktörer för att nå en större efterfrågan av de två högsta graderna av certifierad palmolja.

Det förs en debatt i sociala medier kring att bojkotta palmolja och ersätta den med andra oljor. Vi tror inte på en bojkott som en lösning på problemet.

Vi tror på att konsumenterna ska ställa högre krav på sina produkter som i sin tur leder till att företagen måste ta större ansvar gällande palmoljan.

Att bojkotta och ersätta palmoljan ser inte vi som en lösning på problemet, snarare att vi skjuter över problemet till andra. Dessutom skulle en ersättning av palmolja leda till en trolig överexploatering av andra oljegrödor. En bojkott skulle även få allvarliga sociala konsekvenser då palmoljeproduktionen är en oerhört viktig gröda för de länder som producerar palmolja. I Indonesien är palmoljan en av de största inkomstkällorna i jordbruket. Vi tycker istället att företagen måste ta större ansvar gällande palmoljeproduktion och att konsumenterna måste ställa högre krav på företagen.

En milstolpe i palmoljedebatten kom den 13 december 2014, då ett EU-direktiv gjorde gällande att livsmedelsprodukter måste specificera, i sin innehållsförteckning, vilka vegetabiliska oljor som har använts i produkten. Direktivet stoppar företag att använda det vida använda samlingsbegreppet ”vegetabiliska oljor”. Det har därmed blivit lättare för konsumenten att göra aktiva val och ställa de nödvändiga högre kraven på företagen i matbutiken från och med i år.

Vi, svenska konsumenter har råd att betala för att ha de två högsta graden av certifiering av palmoljan i våra produkter. Idag finns inte tillräcklig efterfrågan på palmolja med de högre graderna av certifiering. Dock är tillgången inte problemet, utan tvärtom finns det en stor överproduktion av palmolja med de högre graderna av certifiering, vilket vi tycker är anmärkningsvärt.  Det borde finnas starka incitament för företagen att använda de högre graderna av certifiering för palmoljan och därigenom erbjuda en bättre produkt. Efterfrågan på den certifierade palmoljan i livsmedel måste öka drastiskt för att undvika att fler länder runt ekvatorn ska börja skövla regnskog för att ge plats åt palmoljeplantager. Vi svenska konsumenter måste visa att vi vill ha certifierad palmolja från de två högre graderna, Segregated och Identity preserved det vill säga, en palmolja som inte leder till ökad skövling av regnskog.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com