Dagens gästinlägg är skrivet av Marita Teräs som arbetar med strategi kring naturvetenskaplig kompetens & arbetsmarknad på fackförbundet Naturvetarna. Marita berättar om sin bakgrund inom avfallsarbete och hur hon intresserade sig för att hjälpa andra att komma i gång med karriären på Naturvetarna.

Jag måste villigt erkänna att jag inte funderade särskilt mycket på framtiden när jag studerade biologi på Stockholms universitet. Ämnet fascinerade och livet lekte, men så kom den där dagen när jag insåg att det var dags att gå vidare. En forskarutbildning lockade inte. Jag ville börja använda mina kunskaper.

Marita porträttProblemet var bara att ju mer jag lärt mig desto mer insåg jag hur mycket jag ännu inte kunde. Omgiven av personer som i de flesta fall vet så mycket mer om allting gör att du blir ödmjuk, men samtidigt tappar du lätt perspektivet. Att åren på biologlinjen gjort mig långt mer kunnig på området än de flesta och att det inte är alla förundrat att klara av en naturvetenskaplig akademisk utbildning var något som jag vid den här tiden inte alls reflekterade över. Istället oroade jag mig för om jag överhuvudtaget hade något att tillföra. Vad kunde jag egentligen? Vad var jag bra på? Och vad ville jag egentligen göra med den kunskap som jag slitet så hårt för att förvärva under mina fem år på universitetet?

Jag hade tur och fick ett jobb väldigt snabbt. Liksom så många andra var det med hjälp av kontakter som jag landade mitt första jobb på Ragnar Sellbergs Stiftelse ute på Högbytorps avfallsanläggning i Uppland Bro. Nu skulle avfallsbranschen gå från att transportera och lagra avfall till att behandla och återvinna. Kunskapsbehovet var enormt och samarbetsprojekt drogs igång med såväl SLU som KTH. Parallellt med detta ville man visa upp den för branschen minst sagt innovativa anläggningen för såväl skolklasser som affärsmän från andra länder. Jag skötte administrationen, en del av provtagningen i forskningsprojekten och guidade. Självklart lärde jag mig massor. Att anpassa budskapet till målgruppen, att en av mina främsta tillgångar var att snabbt tillägna mig ny kunskap och inte minst att det inte alltid är vad man gör utan vilka man gör det med som avgör hur bra man trivs.

Naturvetare_nr1_2016_Sida_01När jag idag kan stötta naturvetare att komma vidare i karriären, att våga göra det som de drömmer om eller att landa ett kvalificerat och spännande arbete efter åratals av studier  ger mig en djup tillfredställelse. Att ha ett meningsfullt arbete är viktigt och något jag önskar alla.

Steget från studier till arbetsliv är långt ifrån alltid enkelt . Alltför få nyexaminerade naturvetare känner sig väl förberedda för arbetsmarknaden. Av de som tog ut en masterexamen läsåret 2010/11 var det exempelvis endast 28 procent som gjorde det. Bristande karriärstöd från utbildningen är den främsta orsaken. Vi vet att chansen att få ett kvalificerat och relevant arbete direkt efter examen påtagligt försämras på grund av detta, ändå fortsätter universiteten att examinera studenter som inte känner sig förberedda.

Genom att ägna tid och energi åt att ta reda på vad du kan, vill och vilka möjlighet som finns kan du öka dina möjligheter markant. Var nyfiken och diskutera med kursare, lärare och andra i ditt nätverk under hela studietiden. Detta hjälper dig att formulera ett mål för hur du ska använda de kunskaper du skaffat dig under studietiden och en strategi för att nå fram. Glöm heller aldrig bort hur värdefull du är och att ta intryck av människor och erfarenheter. Missa inte de möjligheter som dyker upp och framför allt var inte rädd att be om hjälp eller göra misstag. För i själva verket är det bara den som inget gör som aldrig gör fel.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com