I dagens inlägg får ni träffa Tove Jomer som arbetar som junior miljökonsult på företaget Sweco. Hon kommer berätta om hennes resa från studier till arbetsliv, hur hennes arbete ser ut och hur en spontanansökan gav henne chansen till drömjobbet.

Jag har alltid haft ett stort intresse för miljön och under mina år som student eskalerade detta intresse till nya nivåer. Som civilingenjör med omfattande studier i miljöteknik och ett intresse för miljön var det inte en slump att jag startade min karriär som junior miljökonsult på Sweco i Linköping.

Foto: Privat

Foto: Privat

På universitet läste jag till civilingenjör i kemisk biologi med en master mot energi och miljö i Linköping. Kurserna har gett mig djupgående förståelse av biologiska processer ända ner på molekylär nivå. Kunskap som behövs för att kunna utnyttja processerna för skräddarsydda ändamål inom exempelvis miljötekniska system.
Under våren 2013 studerade jag kursen Global Environmental Management i Ghana via Kulturstudier. Kursen gav mig ett tillfälle till diskussion och kritisk analys av miljöproblemens orsaker och påverkan samt olika perspektiv på förvaltning av naturresurser. Ett av tre delmoment av kursen var hållbar utveckling. Genom den kursen fick jag en insikt i komplexiteten av de utmaningar vi står inför idag. Ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer hänger ihop, det går sällan att lösa miljöproblem utan att vara medveten om helheten.

Under min studietid i Linköping engagerade jag mig i Ingenjörer & Naturvetare Utan Gränser (INUG), där jag lärde mig hur man bygger ett vindkraftverk, hur det är att jobba i ett projekt och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Det var både utmanande och roligt, men framförallt lärde jag mig mycket som jag kunde ta med mig ut i arbetslivet.

Under mitt examensarbete som jag gjorde på Tekniska verken under sommaren 2014, utvärderade och analyserade jag ett biologiskt kvävereningssteg i lakvattenreningsprocessen för att komma fram till framtida strategier för att effektivisera reningen och minska utsläpp till recipient. Examensarbetet innefattade allt från litteraturstudier och tolkning av resultat på kontoret till provtagning ute i fält till mikrobiella analyser på labb.

Något jag insåg under mitt examensarbete var att arbeta med miljöfrågor i projektform gav mig en drivkraft då det för mig både är ett varierande arbetssätt och ett meningsfullt jobb. Jag bestämde mig därför att skicka en spontanansökan till konsultbolaget Sweco där jag blev erbjuden en anställning. Skälet att jag skickade min spontanansökan till just Sweco var att jag visste att jag skulle få jobba med miljö och hållbarhet och bidra till ett mer hållbart samhälle. Redan under LARM, Linköpings arbetsmarknadsdagar 2011 pratade jag med en medarbetare på Sweco som direkt fångade mitt intresse över företaget.

Som miljökonsult på Sweco inom främst förorenade områden har jag varit med och drivit flertalet miljöprojekt och arbetat med olika typer av miljöutredningar åt industrier, kommuner och myndigheter. Under årtionden har människans aktiviteter gett upphov till föroreningar i vår omgivning och våra uppdrag består ofta av att undersöka, utreda och riskbedöma föroreningssituationen i mark och grundvatten samt rekommendera lösningar. Många utredningar genomförs i samband med markexploatering, fastighetsöverlåtelse, verksamhetsförändring, verksamhetsavveckling eller sanering. Jag tycker det är roligt och varierande att få vara med under hela projektet: från att göra en miljöinventering till provtagningsplan till att vara ute i fält till att tolka resultaten och slutligen komma med åtgärdsförslag.

Foto: Privat

Foto: Privat

Jag älskar att jobba med något jag brinner för (miljön) samtidigt som jag har daglig kontakt med människor. Jag samarbetar alltid med såväl entreprenörer, kollegor och kunder för att hitta de bästa lösningarna på frågeställningarna. På Sweco finns det stor kompetens. Just nu flyttar vi staden Kiruna och planerar och projekterar bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken.  Ja, det säger sig självt att Sweco måste ha bred och stor kompetens för att kunna genomföra dessa projekt! Det är roligt att jobba på ett företag med duktiga kollegor som jag som junior kan lära mig av och det är även underbart att få representera ett företag som jag är stolt över.

Det mest spännande med jobbet är att jag varje dag känner att jag utvecklas i min roll som konsult och att jag får ansvaret att göra saker som jag inte trodde att jag vågade tillsammans med kollegor som har varit i branschen i flera år. Inom Sweco finns det dessutom många olika möjligheter och karriärvägar och jag vill i framtiden utveckla min kompetens inom affärsmannaskap och på det sättet få mer ansvar och kundkontakt.

Mitt största tips till dig som söker jobb är att arbetsgivaren vill att du ska vara intresserad av företaget. Fundera på varför du vill jobba på företaget, varför företaget behöver din kompetens och prata gärna med någon som redan jobbar på företaget så att du får en bild av hur en arbetsdag kan se ut. Med nyfikenhet, engagemang och viljan att ta ansvar kan man komma väldigt långt!

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com