Karin Salevid är utbildad civilingenjör och hon arbetar idag som business analyst på Vattenfall, ett företag vi sällan eller aldrig förknippar med hållbarhet. Karin menar att vi missar många möjligheter när alla hållbarhetsproffs söker sig till företag som ligger i framkant. 
 

Hur tusan hamnade jag på hållbarhetsbranschens ”minst attraktiva arbetsplats för hållbarhetsproffs”? Jag som skulle rädda världen. Det här inlägget kommer handla om varför jag tycker det är viktigt att ambitiösa och kompetenta hållbarhetivrare därute vågar ta sig an uppdrag också på företag som inte är kända för att vara bäst i klassen.

Jag heter Karin Salevid och är utbildad till civilingenjör med inriktning på energisystem, men har även ett gäng kurser i statsvetenskap och diverse i bagaget. Jag har tidigare byggt biomassaeldade gengasspisar och installerat solceller för lokala NGOs i Nepal, och sedan ett drygt år tillbaka jobbar jag med att ta Vattenfalls nordiska vindkraftsportfölj till marknaden.

photo

Per Grankvist skrev på sin blogg i höstas om vikten av att våga skita ner fingrarna och involvera sig i verkligheten. Han argumenterade för att som hållbarhetsprofilerad beblanda sig med ett företags vanliga verksamhet, lära sig förstå kärnverksamhetens utmaningar och möjligheter och därmed också kunna påverka i stort som smått.

Jag skulle vilja dra hans argument ännu längre och önska att fler hållbarhetsintresserade skulle våga – och vilja – kavla upp ärmarna och ta sig innanför dörrarna på de många tungviktiga företag som inte är kända för att gå i bräschen på hållbarhetsfronten. Jag tror att det är en nödvändighet av just denna anledning: för att lära sig komplexiteten i de frågeställningar som verksamheten tampas med, för att förstå nuläget för att kunna bidra med de rätta frågorna, de mest kreativa synsätten och de smartaste lösningarna för framtiden.

Energifrågan är en grundbult för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Idag står energibranschen inför stora utmaningar; enligt International Energy Agency kommer hälften av Europas totala elproduktionskapacitet pensioneras under de kommande decennierna. Samtidigt har det snabba intåget av förnybar energi redan på allvar börjat röra om i grytan på de europeiska elmarknaderna, och ställer nya krav på såväl transmissionssystem som marknadsdesign.**

I mitt arbete ligger fokus på att säkerställa att Vattenfalls vindkraftsparker bjuds in till den nordiska elbörsen på ett optimalt sätt. I korthet handlar det om att nära samarbete med Vattenfalls produktionsledningscentral, för att  säkerställa goda vindprognoser och se till att operatörerna kontinuerligt hålls uppdaterade på vad som händer ute i parkerna. Den systemsyn som arbetet nära produktionsledningen ger tycker jag är väldigt intressant. För att förändra en del i systemet krävs förståelse för helheten.

De stora energibolagen kämpar idag med lönsamheten och tvingas hitta nya affärsmodeller för att överleva. Här finns ett stort behov av att prova nya idéer, bryta gamla mönster och tänka i nya banor – en process som behöver nytänkande, engagerade och drivna människor som har förmågan att konkretisera luddiga hållbarhetsbegrepp. För att hitta rätt väg framåt tror jag det är viktigt att människor med olika perspektiv möts.

I gengäld erbjuder ett stort företag en plattform som möjliggör att nya idéer snabbt kan omsättas i stor skala.

Därför tror jag att vi missar många möjligheter om världens högutbildade hållbarhetsproffs skyndar mot redan profilerade bolag. Det finns många andra arbetsplatser som också behöver ert driv och er kreativitet, där möjligheterna att göra skillnad faktiskt kan vara ännu större.

 

*Se listan i CSR i Praktikens rapport ”Hållbarhetsjobben 2014” http://butiken.csripraktiken.se/collections/poppis/products/hallbarhetsjobben2014

**Mer om det kan du  läsa här.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com