Nils Göransson Grunditz avslutar snart fyra år vid Östermalms stadsdelsförvaltning, där han arbetar som samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Våra städer är oerhört viktiga i arbetet för en hållbar utveckling, kanske har även du en framtid inom stadsdelsförvaltningen? Läs om Nils erfarenhet där studier och praktik ledde till anställning. 
 

Våren 2010 tog jag en master vid det internationella programmet Ecosystems, Governance and Globalization på Stockholm Resilience Centre. I detta program ingick praktik som jag gjorde på Riksdagens utredningstjänst, vilket ledde till att jag direkt efter studierna fick några månaders projektanställning där för att medförfatta en utredning om hållbara städer. I detta jobb ingick bland annat att intervjua ett antal tjänstemän i Stockholms stad som jobbade med Norra Djurgårdsstaden, stadens nya satsning på hållbar stadsutveckling. De kontakter jag fick i dessa intervjuer ledde efterhand till att jag fick jobb på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, som samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

11118715_10153256434645941_1863700718_n

Projektet Norra Djurgårdsstadens storlek och komplexitet gör att bred samverkan mellan stadens många förvaltningar är helt nödvändig för att föra arbetet framåt, och just Östermalms stadsdelsförvaltning har faktiskt fått en helt ny sorts roll. Det finns 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, och i normala fall engageras dessa väldigt begränsat i själva planerings- och utvecklingsfasen av stadsbyggnadsprojekt. Stadsdels-förvaltningarna jobbar snarare med verksamheter, drift och förvaltning. Men i Norra Djurgårdsstadens fall har man tack vare miljöprofilen valt att satsa på att integrera mjukare frågor i de traditionellt hårda planeringsfrågorna genom att göra Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarig för arbetet med livsstilsfrågor och social hållbarhet i planeringen och miljöprofileringen.

Detta ansvar har vi valt att ta oss an genom att initiera en boendedialog för ökad social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden, som bland annat innehåller introduktionsprogram för inflyttande, temakvällar med bäring på hållbar utveckling, trygghetsvandringar, stadsodling, biodling, utökad medborgardialog i specifika utbyggnadsetapper samt utveckling av boendenätverket Hjorthagens Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden (HIND).

Utöver detta arbete är jag också med och driver det övergripande strategiska miljöarbetet som framför allt innefattar energi, klimatanpassning, kretslopp och transporter. Då vi arbetar intensivt med att värna helhetsperspektivet så jobbar jag kontinuerligt med att engagera väldigt olikartade målgrupper såsom byggherrar, medborgare, politiker, planerare, miljöexperter, forskare, näringsliv och media i vårt miljöarbete i Norra Djurgårdsstaden – kommunikation är alltså helt avgörande för mitt jobb.

Då vi stöter på många stora frågor som kräver helt nya angreppssätt, så har jag antingen deltagit i eller varit med och startat upp ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt för att nå målen om social och ekologisk hållbarhet i NDS, som exempelvis: C/O City (handlar om hur vi bättre kan integrera ekosystemtjänster i våra stadsmiljöer), Smart IKT för att Bo och Arbeta i NDS (handlar om hur den digitala infrastrukturen behöver utvecklas för att svara mot urbana behov), Smart Grid (handlar om en intelligent infrastruktur för framtida energikonsumtion), m fl. Detta är för mig nästan den mest spännande delen av jobbet, då det ofta kräver att jag släpper alla mina förutfattade meningar om hur en utmaning ska lösas, vilket ofta är väldigt intellektuellt utmanande.

Sist men inte minst har mitt jobb inneburit att jag har fått träffa många internationella delegationer som kommer till Stockholm för att se hur vi arbetar med hållbar stadsutveckling, och jag älskar att få ta del av de diversifierade perspektiv som dessa möten ofta innebär.

Det här jobbet har varit otroligt lärorikt, men efter drygt fyra år är det faktiskt dags för mig att gå vidare. Jag börjar ett nytt jobb i juni, och håller just nu på att rekrytera min efterträdare. Det kommer bli spännande att följa det fortsatta miljö- och hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden utifrån, och det ska bli väldigt intressant att se hur nästa person förvaltar och vidareutvecklar det arbete vi hittills åstadkommit.

Om du är intresserad av att ta del av den fortsatta utvecklingen, följ gärna på Norra Djurgårdsstaden på Facebook och Östermalms stadsdelsförvaltning på Twitter! Har du några frågor om projektet så är du välkommen att maila mig på nils.goransson@stockholm.se.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com