Veckans fredagsinlägg är skrivet av Robert Karlström som delar med sig av sina reflektioner kring tre av de viktigaste spelpjäserna inom hållbarhet; folket, näringslivet och lagstiftarna. Det är väl känt att dessa aktörer styr hållbarhetsagendan och samarbete emellan är av yttersta vikt. Robert förklarar exempelvis vilken roll som var och en av dessa aktörer har och att vi faktiskt är rätt duktiga i vårt arbete men kan bli bättre. 

Förändring inom miljö- och hållbarhet skapas av tre grupper i samhället. Dessa olika fraktioner samsas och påverkas utifrån olika intressen som tillsammans skapar en politisk spelplan där, precis som i vilket spel som helst, samtliga är ute efter det viktigaste priset. Priset i detta spel är vår framtid, vår miljö samt rättvisan oss emellan och pelarna är du & jag (folket), näringslivet (företagen) samt lagstiftarna (riksdagen). Samarbetet mellan dessa tre pjäser är själva grunden för hur samhället utvecklas och i vilken takt som det sker. Inte sällan slår kombinationen av dessa tre pjäser bak ut men trots allt så pratar vi numer mycket oftare om vår jord, hur vi gör den bättre och dess bakomliggande processer. Det går framåt.

Foto: Nik Clark. "Monopoly in the morning" ©

Foto: Nik Clark. ”Monopoly in the morning” ©

Integrationen av miljöfrågor har fullkomligt exploderat och det börjar på sätt och vis bli norm att ha lite koll på vad miljösverige och världen gör och har i kikaren. Kanske framförallt för dig som har valt att ställa dig till den allt större utvecklingsgruppen som valt att studera miljö- och hållbarhet. Du har som miljöintresserad egentligen ett val. Du måste vare sig du vill eller inte ansluta dig till en av de tre pjäserna på spelplanen.

Antingen är du med folket, dvs du tar till dig information om t ex resurshushållning, återvinning och generell konsumtion. Här har du mindre makt att påverka men dina avtryck blir större så länge du fortsätter samt att andra följer i dina fotspår. Du engagerar, mobiliserar och skapar opinion som förhoppningsvis lyfts upp av beslutsfattarna som sitter med spelpjäs 2. Innehavarna av denna pjäs må ha samma åsikt som folket men dom är samtidigt styrda uppifrån och har inte mandat att göra vad dom vill. Dessutom har dom inte bara ett utan flera beslut som måste behandlas samtidigt, kanske inom olika frågor eller sektorer vilket gör det mer komplicerat. Tyvärr är det inte heller ofta det sunda förnuftet får agera domare.

Den tredje spelpjäsen är i mångt och mycket kombinerad med spelpjäs 2 men utrymmet är större för utveckling så länge man förhåller sig till de regler som beslutsfattarna ställt upp. De drivande själarna kan här profilera sig och visa för beslutsfattarna vad som är möjligt att göra och vad tekniken tillåter.

Om folket under mycket lång tid mobiliserat sig och skapat opinion så är 2016  “year of the company” där allt fler företag jobbar mot hållbarhetsmål och produktionskoder och där det är förhållandevis enkelt att konsumera och leva miljövänligt. Dessutom har vi lyckats inkludera miljöfrågor i sektorer som tidigare inte förknippats med hållbarhet som t ex fastigheter (energihus), bank (hållbara fonder) och politik (hållbara upphandlingar).

Samarbetet mellan dessa olika spelpjäser är essentiellt och långt mer prioriterat än konkurrensen, för vi jagar ju faktiskt efter samma pris – ett mer hållbart samhälle.

Som en liten fotnot bör det påpekas att detta självklart är en subjektiv analys och det finns många fler aktörer och aspekter i energispelet. Din hemläxa innan du tar nästa steg blir att fundera över vilken aktör som du tror har störst påverkan på vår hållbarhet samt din egen position i energispelet!

Share.

About Author

Robert Karlström

Robert Karlström har en kandidatexamen i geografi på Stockholms Universitet med Geografiska Informationssystem (GIS) och Geomorfologi som riktade studier från Universidad de Murcia i Spanien. Han har praktiserat genom SIDA i Ecuador med globala rättvise- och miljöfrågor och har även med sig studier och arbete från tv- och mediebranschen. Robert har erfarenhet inom outdoor retail efter många år som anställd på Naturkompaniet och drar sig inte för att klättra höga berg eller dyka på spännande platser världen över. Han har stort intresse av globala politiska och naturliga processer och vill gärna jobba med internationell miljöpolitik framöver.