Lina Bergström plockade ihop en egen tvärvetenskaplig utbildning och idag är hon verksamhetschef för Svenska FSC (Forest Stewardship Council). Många har säkert sett deras logo som signalerar att en produkt kommer från ett hållbart skogsbruk. 
 

Som verksamhetschef för Svenska FSC står jag bokstavligen  mitt i skogen men skogen har inte varit mitt primära intresse när det gäller att välja bransch. Det viktigaste för mig har varit att få arbeta med hållbar utveckling och viktiga framtidsfrågor. Min bakgrund är samhällsgeograf. Jag plockade ihop min egen utbildning eftersom jag ville ha en tvärvetenskaplig utbildning. Ska man jobba med hållbar utveckling tycker jag det är viktigt att förstå olika discipliner. Jag arbetade för både KRAV och Centrum för miljö och utvecklingsstudier (CEMUS) medan jag pluggade vilket ledde till att jag började som föreståndare för CEMUS efter min examen för att några år senare hamna på Svenska FSC av den anledningen att jag ville lära mig mer om skog som ju är en viktig naturresurs.

FSC_Logo_-«_RGB

För mig var FSC intressant eftersom det är den enda organisationen där alla som har ett intresse för skogen kan engagera sig och ha en röst. Svenska FSC har 47 medlemsorganisationer som representerar alla delar i branschen, från markägare  till företag som säljer certifierade produkter  fackföreningar, naturskyddsorganisationer och ideella föreningar. Vi är en ideell organisation som arbetar för ett hållbart svensk skogsbruk och har certifierat hälften av den produktiva skogen i Sverige.  Det är våra medlemmar som gör skogsbruksreglerna. Utan dem skulle inte FSC finnas.

FSC är en internationella organisation och det finns certifierad skog i hela världen. FSCs 10 principer och kriterier är de samma i alla länder och värnar bland annat biologisk mångfald och urfolks rättigheter. Även om jag förestår den svenska organisationen är mitt arbete väldigt internationellt och jag har kollegor över hela världen som jag samarbetar med i olika projekt. Vi arbetar alla för ett hållbart skogsbruk och att skogen ska kunna användas och ändå räcka till framtida generationer. Trä är ett fantastiskt material som borde få en mer framträdande plats till förmån för betong och metall.

FSC-certifiering är ett viktigt verktyg för företag som vill kontrollera sina leverantörskedjor och verka för en hållbar utveckling.  Antalet FSC-åtaganden från globala aktörer blir allt fler. Ledande företag som exempelvis Tetra Pak, IKEA och BRIO föredrar FSC-certifierat material.  Denna utveckling kommer att uppmuntra fler svenska markägare att ställa om sin produktion och bli FSC-certifierade. Det ökade utbudet av certifierade produkter gör det möjligt för konsumenter att stödja en hållbarutveckling av världens skogar.

FSC fyllde 20 år förra året som global organisation. Svenska FSC var tidigt ute och bildades redan 1996. Hälften av Sveriges skog, 12 miljoner hektar, är certifierad enligt den standarden. FSC har haft en stor betydelse för att det svenska skogsbruket har utvecklats i en hållbar riktning. 2014 års riksskogstaxering visar bland annat att arealen gammal skog ökar i alla landsdelar. Det gör även andelen lövskog och mängden död hård ved vilket är viktigt för den biologiska mångfalden. Denna positiva utveckling har pågått sedan 90-talet och enligt riksskogstaxeringen har FSC-certifieringen spelat en avgörande roll.

Men biologisk mångfald är bara ett av de områden där FSC har varit en positiv kraft. Tack vare FSC har användningen av bekämpningsmedel i den svenska skogen reducerats kraftigt och inom några år kommer användningen av plantor som är besprutade med insektsgift ha fasats ut helt. Vi arbetar också aktivt för att säkerställa sociala rättigheter för alla som arbetar i skogen, även gästarbetare från andra länder. FSC-systemet skapar dessutom viktiga samråd mellan markägare och andra intressenter som exempelvis samer.

Det har varit fantastiskt att få var med och bidra till detta under mina tio år på FSC. Samtidigt vet jag att skogen står inför stora utmaningar. Den nyttjas i allt större utsträckning på olika sätt, Sverige har svårt att nå miljömålen kopplade till skogen etc. Därför arbetar vi för att FSC ska bli starkare. FSC är ett frivilligt certifieringssystem  som ständigt utvecklas för att bli bättre och för att bidra till en positiv utveckling av skogsbruket. Just nu arbetar vi för att reglerna för skogsbruket ska bli tydligare för att kunna efterlevas bättre. Vi utvecklar också möjligheten att framföra klagomål och för att visa vilken nytta FSC gör i skogen.  Det är ett spännande arbete som jag är glad att få vara en del av.

Reds. anm. Tycker du att skogen är fantastisk? Kan du inte få nog av att läsa om skogen? Då hoppas jag att du inte har missat det här inlägget!  

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com