Dagens skribent Anna Elofsson arbetar som föreläsare inom hållbar utveckling och som musiker. Via Consat Sustainable Energy System utbildar och leder hon workshops kring vilka utmaningar vi står inför och vilka alternativa nya vägar som kan väljas. Anna föreläser även med fokus på social hållbarhet i vårt beteende emot varandra på våra arbetsplatser. 
 

Ökat välmående och mindre resursbelastning med ”hub office” och arbetstidsförskjutning

Det enkla livet, drömmer du om det? Gå eller cykla till jobbet och inte lägga tid på pendling tillsammans med andra packade sillar? Förundrat brukar jag titta på fulla bussar, spårvagnar, tåg, tunnelbanevagnar som under morgon-och kvällsrusch är fulla med dagspendlande människor. Men varför bor vi då inte nära våra jobb? Och varför propsar vi på att resa samtidigt? Vem är vinnare och förlorare i detta system? Hade det varit ett flöde i en fabrik är jag övertygad om att det hade utformats mer rationellt.

Även om singelhushållen ökar, så bor många tillsammans med en annan person som även den jobbar. Går det att hitta ”bra” jobb till två personer nära ett och samma hem? Om inte, vem ska då ”få” bo nära jobbet? Dessutom byter vi jobb allt oftare (självförverkligande, otålighet?) och vill inte byta boende lika ofta. Det är med andra ord svårt att hitta ett boende som passar för hela hushållet och under lång tid. Vi väljer istället att pendla, för ja, det är ofta ett ”val” (inte alltid).Anna Elofsson 1

Annat var det förr. Endast mannen jobbade för en arbetsgivare utanför hemmet och dessutom under lång och trogen tjänst. Vi kunde bo nära jobbet genom att anpassa oss efter en person, inte så svåroptimerat som idag. Ännu längre tillbaka i tiden arbetade och bodde många på ett och samma ställe – lantbruket.

Skulle vi kunna satsa en del av samhällets infrastruktursatsningar på att undvika fysisk förflyttning via home office eller hub office (kontorlokaler nära de anställdas bostadsområden där arbetsgivaren kan hyra varierande antal platser) eller förskjuta när på dygnet förflyttning sker, och därmed minska belastningen på infrastrukturen under peaktider? Färre förflyttade kilometer per person skulle minska utsläpp av resande och eventuellt samtidigt minska stressen i människors s.k. livspussel. Detta ger potential till lägre sjukskrivningstal, höjd produktivitet, ökat subjektivt välmående och möjlighet att kunna och vilja fortsätta jobba högre upp i åldern.

Motargument skulle vara att ”detta går ju inte för väldigt många som inte har dessa flexibla arbetstider”. Precis – därför borde de som faktisk kan förflytta sig på andra tider, eller undvika förflyttning, göra det och ge plats på vår kollektivtrafik för de som verkligen måste åka under peaktider.

Jag brukar också påminna om att de flesta yrkesgrupper inte längre behöver dagsljus för att arbeta eftersom vi sedan lång tid har elektricitet. Föreställningen om att vi ska arbeta under dagens ljusaste timmar kommer från en annan tid då detta ljus var en förutsättning för att kunna arbete. Idag har vi el, mina damer och herrar, och många arbetar framför skärmar när det är ljust ute och sen är vi lediga när det är mörkt ute så det är lika bra att sitta inne framför en skärm då också… Visst raljerar jag, men det ligger mycket i det och jag tror framtidens generationer kommer skratta åt oss när vi undrade varför vi var så trötta, hade höga depressionstal och upplevde ett starkt behov av att resa till solen…

Så du som kan – utmana och skjut på era arbetstider för högre välmående och mindre resursbelastning! Du som inte kan – tacka den som reser till och från jobbet utanför peaktider och på så sätt sparar samhällsresurser. Kanske är du arbetsgivare och kan starta ett pilotförsök för att se om mina argument håller, hör i så fall gärna av dig till mig.

Lycka till!

Anna Elofsson, elofsson.anna@gmail.com

Läs mer på Annas blogg:  ladynanna.bloggo.nu

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com