Idag presenterar sig den nya skribenten Hanna som kommer vara en del av redaktionen för MittHållbarhetsjobb.se. Hon kommer att skriva fredagsinlägg och göra intervjuer med personer med olika jobb och spännande tankar. Idag reflekterar hon kring hennes bakgrund inom nationalekonomi och varför det är viktigt att diskutera olika ingångar till de systemförändringarna som behövs för att skapa en mer hållbar samhällsekonomi.

Jag heter Hanna Ahlström och jag är det nya tillskottet till redaktionen. Jag är otroligt glad över att få vara en del av MittHållbarhetsjobb.se, och därmed Sustainergies som jag tycker är en grymt inspirerande organisation. Jag har en Ekonomie kandidatexamen i Nationalekonomi med inriktning miljöekonomi och jag har länge haft ett stort intresse för hur vi ska tänka kring – och lösa de problem som har uppkommit som en konsekvens av hur vi byggt upp vår ekonomi och samtidigt frånkopplat oss mer och mer från naturen. Samtidigt har jag fått utstå en hel del eftersom jag i många miljökretsar representerar ”the bad guys” vilket ekonomer ofta framställs som. Valet av utbildning har helt enkelt medföljt att jag har fått försvara både mig själv, andra ekonomer, olika forskningsfält och utbildningar samt systemet i stort. Detta har såklart varit lite påfrestande ibland men det har också gjort att jag fått träna på att ta diskussioner, vilket såklart i slutändan är någonting väldigt positivt. Dessutom har det gett mig insikt i de viktiga perspektiv man besitter som ekonom och de fördelar som finns med dem när man pratar om miljöfrågor.

10391863_192352236374_5801981_n

Framförallt har det inneburit att jag fått förklara skillnaderna mellan att studera eller jobba med finans, redovisning och nationalekonomi osv. där olika teoribildningar och inriktningar (traditionella till otraditionella) blir ganska viktiga, och enligt mig – såklart intressanta. Det som varit mest utmanande är faktiskt att många inte vet vad en nationalekonom gör. Jag kommer i ett senare inlägg diskutera just olika teoribildningar och inriktningar inom nationalekonomi eftersom det är ganska viktigt för ens förståelse för hur det nuvarande systemet ser ut och varför, men också hur vi ska göra för att kunna förändra det. Jag försöker ofta komma tillbaka till att prata om människorna som finns i olika företag, myndigheter och organisationer, för att på så sätt ha en mer mänsklig utgångspunkt under diskussionen om att se på vår ekonomi som ”ett system”. Vi har drivkrafter och möjlighet att skapa systemförändringar och vi som vill göra skillnad måste finnas på så många ställen som möjligt – inte minst i företagen.

Jag har alltså gått från att tycka att det varit lite jobbigt att jämt försvara mig själv till att tycka att det snarare är roligt att diskutera de här frågorna med olika personer. Dessutom har jag vidgat min kompetens och utbildning genom att läsa masterprogrammet på Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Detta har inneburit en fantastisk möjlighet att ta till sig ny, tvärvetenskaplig forskning och utvecklas inom helt andra områden än ekonomi. Vad som snarare är mitt stora intresse nu, förutom hur vi ska utveckla vårt ekonomiska system till ett mer hållbart sådant – är global miljöstyrning. Det är inom det området jag nu skriver min uppsats och jag brinner för allt som heter globala och internationella processer och beslutsfattande. Därför är mitt mål att på ett eller annat sätt lyckas få till en doktorandtjänst inom det ämnesområdet till mig själv – någonstans. Andra stora intresseområden är värderingar och normer, hållbar (ekologisk?!) jordbruksproduktion och internationell handel.

För några veckor sedan skrev Caroline Nordvall, en utav de andra medarbetarna på redaktionen ett inlägg om hur det är att vara 80-talist som slutade i en diskussion om den ohållbara finanssektorn. Hennes inlägg inspirerade mig, vilket innebär att jag den kommande tiden kommer skriva inlägg med lite olika ekonomi-relaterat innehåll med ett särskilt fokus på finans och hållbarhet – det kommer bli sjukt kul!

Share.

About Author

Hanna Ahlström

Jag har läst masterprogrammet Social-Ecological Resilience for Sustainable Development på Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Jag har sedan tidigare en Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi, inriktning miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala och University of Illinois, Urbana-Champaign. Jag brinner för allt som heter globala och internationella processer och beslutsfattande och hoppas på att antingen få möjlighet att doktorera inom det ämnesområdet eller på något sätt kunna jobba med miljöfrågor i någon av de stora internationella organisationerna.