Dagens gästinlägg är det andra inlägget från Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia. I detta inlägg berättar hon mer om sin bakgrund, både vad gäller studier och karriär samt vad som driver henne framåt.

Min drivkraft och syn på karriärutveckling är att ständigt lära mig nya saker och få nya infallsvinklar och djupare förståelse för hur allting hänger ihop, för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom varje jobb jag har haft hittills har jag fått nya lärdomar att ta med mig och omsätta i nya roller. Så mitt första råd till dig som studerar är att fundera över vad som är just din drivkraft.

947I min nuvarande tjänst som policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia fokuserar jag på de politiska förutsättningarna för hållbar utveckling. I tidigare roller har jag jobbat med information, rådgivning, metodutveckling, projekt- och programhandläggning och strategisk utveckling. Sakkunskapen har följt med mig och utvidgats genom dessa olika roller, medan metoderna för arbetet har växlat.

Jag hade ett starkt intresse för miljöfrågor redan i gymnasiet och visste att jag ville jobba med det på något sätt, men tyckte att det var svårt att veta vad jag skulle plugga. Jag valde biologi, för att det var ett ämne jag kände till och tyckte om, och som skulle ge mig en bred bas. Medan jag studerade vid Uppsala Universitet växte insikterna om miljöfrågornas globala dimensioner och därmed också intresset för att jobba internationellt, gärna med utvecklingsfrågor. Jag hade en fallenhet för språk, och ville gärna använda mig av det. Det intresset gjorde att jag kompletterade mina biologistudier med kurser i miljöförvaltning, – juridik och – ekonomi, och även utvecklingsstudier.

Det finns många vägar in i miljö- och hållbarhetsbranschen och jag tror att det viktigaste är att låta det egna intresset styra. Den kunskap du inte skaffar dig genom studier kan du få genom arbetslivserfarenhet. Vill du jobba med internationella frågor är det bra om skaffar dig erfarenhet av att jobba i andra länder eller i en internationell organisation genom studier, praktik eller volontärarbete. Nyckeln till att jag fick mitt första jobb förbiståndsorganisationen Svalorna tror jag var att jag efter mitt examensarbete i systemekologi vid Stockholms Universitet även gjorde en Minor Field Study i Costa Rica.

Som miljöinformatör för Svalorna var jag stationerad i Bangladesh under två år för att sprida information om effekterna av räkodlingar i kustområdena. Det var under de åren som jag verkligen förstod hur miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati hänger ihop, eftersom jag kunde se det med egna ögon.

Foto: Privat

Foto: Privat

Tillbaka i Sverige jobbade jag sedan som rådgivare till Sida i miljö- och klimatfrågor, anställd vid Sidas Helpdesk på SLU. Förutom att integrera hållbarhetsperspektivet i alla typer av utvecklingsinsatser arbetade jag där också mycket med metodutveckling för miljöbedömningar på strategisk planeringsnivå, vilket gav mig en fördjupad förståelse för förvaltningsfrågor och samhällsplanering.

Efter sex år i statlig tjänst gick jag tillbaka till den ideella sektorn, men nu med en mycket större förståelse för och inblick i internationella policyprocesser och utvecklingssamarbete. Jag blev sakkunnig i internationella klimatfrågor på Naturskyddsföreningen och hade bland annat ansvar för strategisk utveckling av organisationens stöd till klimatarbete i utvecklingsländer. Det innebar bland annat resor för att följa upp verksamheten hos miljöorganisationer i flera länder och dela erfarenheter med dem. På så sätt fördjupades min tro på civilsamhällets roll för samhällsutvecklingen och betydelsen av transparens och möjlighet till inflytande och ansvarsutkrävande, för att uppnå en hållbar utveckling. Det är vad jag vill fortsätta att arbeta för.
P.S! Läs gärna Annas första inlägg här!

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com