Hej igen. Nu var det då dags för mig att dela med mig av min vardag som praktikant och de funderingar som kommer upp när jag i vardagen konfronteras med hållbarhetsfrågor. Jag tänkte dock börja med att snabbt berätta om Fairtrade Sverige som organisation.

Vi är just nu 19 stycken som sitter på kontoret, varav fyra är praktikanter. Fairtrade Sverige är uppdelat i två delar, bolaget och föreningen. För att förklara det enkelt så jobbar föreningen med efterfrågan, alltså mot konsumenten. Detta görs genom kampanjer, event, media, sociala medier, frivilliga engagerade, arbete mot skolan, diplomering av Fairtrade Cities och mycket mer. Föreningen riktar alltså in sig på konsumenten. Bolaget arbetar istället med utbudet. De riktar in sig på producenter, återförsäljare av Fairtrade-märkta produkter, leverantörer och så vidare.

Varför finns då Fairtrade och varför är det viktigt? Jo för att idag produceras mängder av varor under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Långa arbetsdagar utan rast och vila – för en lön som inte går att leva på – är en verklighet för många människor. Av denna anledning tvingas därför också 215 miljoner barn hjälpa till med familjeförsörjningen, istället för att gå i skolan.

Orsaken till dessa missförhållanden beror ofta på en hård prispress på första ledet i handelskedjan, där råvaran produceras, samt tullhinder och exportsubventioner som stänger ute utvecklingsländer från en mer jämbördig konkurrenssituation på den internationella marknaden. Brisen på infrastuktur och tillgång till information om hur marknaden ser ut skapar även hinder för anställda och producenter som därav blir helt beroende och utelämnade till mellanhänder vilka kan pressa priserna ytterligare och den vinst som görs kommer aldrig producenten till gagns.

Vad Fairtrade jobbar för är att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter. En handel som bidrar till social, ekonomisk och miljömässig utveckling även i första ledet av handelskedjan. Genom Fairtrade får odlaren möjlighet att själv förbättra sina livs- och arbetssituation, skapa sig en bättre vardag och kunna planera för en ljusare framtid.

När du köper en Fairtrade-märkt produkt garanteras det att odlaren alltid får som lägst ett minimipris – oberoende av marknadspriset – som inte får underskrida produktionskostnaden. Dessutom garanteras odlarna en Fairtrade-premie som an­vänds till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom verksamheten. De övriga kriterierna rör andra saker än ekonomi så som bland annat demokrati­frågor, krav på organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen.

Det Fairtrade Sverige gör är främst att göra Fairtrade-märkta varor tillgängliga och eftertraktade av konsumenten. För i slutendan är de enda som räknas att människor faktiskt köper den fysiska varan i butiken och på så sätt ökar efterfrågan och gör det möjligt för producenter att fortsätta att odla och producera hållbara produkter.

Så där är jag. Jag jobbar fortfarande med att komma in i arbetet men jag börjar få ett hum om organisationen och jag känner att detta är otroligt viktiga frågor och jag vill att dessa skall vara viktiga för alla och envar och därför finner jag inspiration och hopp varje dag med att försöka hjälpa till och göra mitt bästa.

Share.

About Author

Emma Toft

Emma Toft är 26 år gammal, hon har en kandidat i sociologi från Uppsala universitet och läser nu sitt sista år på masterprogrammet i Hållbar utveckling. Här kommer hon blogga i egenskap av praktikant på organisationen Fairtrade i Stockholm.