Cecilia Ward från Svalorna Indien Bangladesh uttryckte i förra veckan sin glädje över att omge sig med idealister och idag berör hon frågorna ”hur kommunicera hållbarhetsfrågor” och ”hur engagera unga”.  Svalorna arbetar mycket med ekologiska fotavtryck genom att utbilda informatörer som sedan arrangerar workshops. Intresserade Lundabor som känner ett påtagligt engagemangsbehov utlovas möjlighet till att stilla det behovet, inom en snar framtid till råga på allt. 

Hur kan vi påverka unga?

Att arbeta med hållbarhet handlar mycket om att förpacka komplexa budskap på ett enkelt sätt. Nödvändigheten av att nå ett hållbart globalt resursuttag kan vara svårt att se, både på hushållsnivå och på nationell nivå. Där är ekologiska fotavtryck en tacksam metod. Vi på Svalorna Indien Bangladesh har i flera år arbetat med att ekologiska fotavtryck för att förpacka vårt hållbarhetsbudskap. Vi arbetar för att inspirera och engagera skolungdomar genom att visualisera den klimatorättvisa som råder idag och starta diskussioner om vad vi alla kan göra för en mer hållbar och rättvis värld.

Hur många jordklot hade det krävts om alla hade levt som du gör?

Genom att mäta våra ekologiska fotavtryck blir det lättare att prata om hållbara samhällen och hur vi ska kunna nå dit. Vissa länder använder upp en oproportionerligt stor andel av jordens resurser. Samtidigt lever en stor del av världen befolkning i fattigdom och skulle behöva öka sitt resursuttag för att höja sin levnadsstandard. Medan många behöver använda mer resurser för att komma ur fattigdom använder vi dessutom upp världens förnyelsebara resurser i en alldeles för snabb takt. Låter det krångligt?

Låt oss illustrera problemet:

Om alla till exempel hade levt som vi svenskar gör hade det krävts över tre jordklot för att producera de förnyelsebara resurser som mänsklighetens livsstil hade krävt. Om alla däremot hade levt som den genomsnittlige personen i Bangladesh hade det bara krävts en tredjedels jordklot. Hade alla haft den genomsnittliga amerikanska levnadsstandarden hade det krävts över fem jordklot. Människor som lever i fattigdom har oftast små ekologiska fotavtryck och skulle behöva ta ut mer resurser för att komma ur sin fattigdom. Samtidigt som det mesta av den klimatförstörande konsumtionen sker i den rika delen av världen drabbar klimatförändringarnas effekter fattiga länder hårdare. Knappast rättvist eller hur?

Hela mänsklighetens ekologiska fotavtryck är idag 1,5 jordklot, vilket innebär att vi totalt sett använder upp jordens resurser snabbare än de hinner återskapas. Vi lånar alltså av framtiden.

Har du klimatångest ännu?

Utbildningsdag_ Ekologiska Fotavtryck

Under endagsutbildningen i ekologiska fotavtryck får informatörerna prova på olika övningar som kan engagera och inspirera unga att bli mer klimatsmarta.

Enligt en undersökning som WWF gjorde under 2013 upplever så mycket som 80 % av Sveriges unga (15-25 år) klimatångest, det vill säga att de oroar sig för framtiden och de klimatförändringar som det rapporteras om. Unga människor är ofta de som engagerar sig mest för samhällsförändring och klimatångest kan delvis botas genom att tillsammans diskutera vad vi kan göra för en mer hållbar värld, både i hushållen och för att påverka samhället i stort.

För att uppmuntra just den diskussionen utbildar vi varje år informatörer som sedan håller workshops för skolklasser, organisationer eller allmänheten. Informatörsutbildningen tillhandahåller alla redskap volontärerna behöver för att genom konceptet ekologiska fotavtryck illustrera komplicerade problem och inspirera till agerande.

Att kommunicera hållbarhet är ofta en balansgång. Det gäller att visa att vi har en allvarlig situation och att klimatförändringarna skulle kunna få förödande konsekvenser, inte minst för de som redan befinner sig i situationer av fattigdom. Men det är också viktigt att inte fastna i klimatångesten! Det är tillsammans som vi kan komma på de smartaste hållbarhetsstrategierna och påverka beslutsfattare att arbeta för en långsiktigt hållbar värld!

Det finns såklart många olika sätt att engagera sig ideellt för hållbarhet. Att bli informatör om ekologiska fotavtryck är ett av dem. Nästa heldagsutbildning hålls onsdagen 1 oktober i Lund. För mer information, skicka ett mail till info@svalorna.org.

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com