Gå med i Sustainergies karriärsnätverk för studenter!

Arkiv | Från praktiken

RSS feed for this section

Svart låda gestaltar grönt tak

Dagens gästskribent heter Alfred Fransson och han studerar sista terminen på Civilingenjörsprogrammet inom ekosystemteknik på Lunds Universitet. Han har just avslutat sin masteruppsats med namn “Utveckling av avrinningsmodell för gröna tak betraktade som linjära och icke-linjära reservoarer”. Är du intresserad av vad gröna tak tillför och vad Alfred har pysslat med för forskning till sin […]

Rapportering från Klimatforum 2016

Dagens gästskribent heter Helena Robling och är projektledare för Hållbara Restauranger i samarbete med Sustainergies.  Under förra veckan var hon på den nationella klimatkonferensen Klimatforum 2016 och skrev därefter ett referat som vi har fått tillåtelse att publicera.  Nyss hemkommen från Klimatforum 2016 med många tankar i bagaget. På konferensen samlades representanter från regering och kommuner, näringslivet, […]

Ett hållbart Köpenhamn

Dagens gästskribent heter Ida Linnersten och är deltagare i årets upplaga av Hållbart Mentorskap i Skåne. Hon delar med sig av en resa i hållbarhetens tecken som hon gjorde till Köpenhamn i mitten av januari där hon fick besöka olika platser som bidrar till ett mer hållbart samhälle.  I mitten av januari fick jag möjlighet […]

Praktik i Addis Abeba

Masterstudenten i statsvetenskap, Sverker Jutvik, gör praktik på svenska ambassaden i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad. Vårterminen har inneburit ett varierat arbete där miljö, klimat, fred och säkerhet kopplas samman, i ett spännande land med vacker natur och rik kultur.     Ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning i Afrika söder om Sahara är i högsta grad beroende […]

Kan man förena ett affärstänk med samhällsnytta? 

Louise Follin, 24, läser sitt första år på masterutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm. Parallellt med sina studier gör hon en deltidspraktik hos Leksell Social Ventures, ett icke-vinstdrivande investeringsbolag för samhällsentreprenörskap och social innovation. Nedan berättar hon om hur hon kom att upptäcka sektorn för socialt entreprenörskap och varför hon tror att hållbart företagande finns där […]

Praktik på MR-dagarna

Camilla Wedenstam läser sista året på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Idag rapporterar hon från sin praktik på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, där hon praktiserar som programassistent under vårterminen. MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med […]

Praktik vid Saltoluokta Fjällstation

Amanda Fast läser sista året på Hälso- och turismutbildningen vid Scandinavian College of Travel and Tourism. Idag rapporterar hon från sin praktik i norra Lappland, där landskapet och människorna inspirerar och väcker tankar kring hållbarhet och ekoturism.    Jag  tillbringar  just  nu  fem  praktikveckor  på  Saltoluokta  Fjällstation,  den  nordöstliga   ingången  till  Sareks nationalpark  i […]

MR – mänskliga rättigheter

Sandra Jakobsson läser kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och hon praktiserar som kommunikations-assistent på MR-dagarnas kansli i Stockholm. Årets evenemang går av stapeln 9-10 november i Göteborg. MR-dagarna är för övrigt ett strålande tillfälle att lära dig mer om mänskliga rättigheter, något du behöver om du vill arbeta med CSR-frågor (studentpris finns). Redaktionen […]

Lärdomar från hållbarhetsengagemanget

En av Sustainergies många drivna projektledare, Mani Tancred, är dagens gästskribent. Hans engagemang har gett viktiga erfarenheter och kloka lärdomar som utgör en grund för en stundande karriär i hållbarhetsbranschen. Mani flaggar för behovet att tänka på laget och jobba tillsammans för att möta de utmaningar mänskligheten står inför.    I sann blogg-anda skrivs det […]

Att arbeta med värderingar

KTH-studenten Simon Runsten deltog i kursen Leva Väl på Ekskäret, vilket handlade om personliga värderingar. ”För att vi ska vara benägna att leva efter våra värderingar, när vi har valfrihet, behöver de rimligen vara anknutna till våra personliga erfarenheter och kunskaper, och förankrade i oss genom ett personligt ställningstagande.”   Under december fick jag möjligheten […]