Gå med i Sustainergies karriärsnätverk för studenter!

Arkiv | Debatt och reflektioner

RSS feed for this section

Att vara hållbarhetscoach

Mitt namn är Ulrika Lundh, jag läser för närvarande masterprogram i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet. För att förklara vad ekotoxikologi är så är den snabba svaret att jag läser om kemikaliers påverkan på människors hälsa och miljön.  I grunden har jag en kandidatexamen i miljövetenskap som jag läst vid Linköpings universitet. Det var under kandidaten […]

Klädbiblioteket

Idén att låna böcker är fast förankrad i vår vardag. Bibliotek bygger på en demokratisk tanke om att alla ska ha tillgång till litteratur. Böckerna får liv då de vandrar från hand till hand och väcker unika tankar, känslor, frågor och kanske svar hos den som har boken i sitt förvar för tillfället. Bibliotek är […]

Möjligheter efter examen

Jag tog examen från Stockholms universitet i juni 2012. Efter att äntligen ha lämnat in kandidatuppsatsen efter flera veckors slit var tre års studier plötsligt slut. Jag kände mig nästan odelat glad och positiv till att vara klar, det var bara det där med att få ett jobb som hängde över mig. Efter tips från […]