Dagens gästskribent heter Nusin Cilgin och är Head of Interim & Research på Women Executive Search. Hon berättar om hur WES arbetar för att bryta normer och varför det är viktigt med en diversifierad rekryteringsbransch.

Kriget om talangerna brukar det heta. Fighten som bolagen tar för att försöka överleva i en värld som allt mer präglas av snabbare förändringar och krav utifrån. Kampen som handlar om att få in rätt medarbetare och ledare som både är bra på sitt hantverk men som framförallt är duktiga på att reagera på och hantera en allt mer föränderlig värld, bygga och leda starka och produktiva arbetsteam, ha ett öra mot marknaden och se till att företagen proaktivt alltid står redo att ta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Foto: Nusin Cilgin

Nusin Cilgin Foto: United Frog Studio AB

De som klarar det här allra bäst är de företag som insett att lösningen stavas mångfald och diversifiering. Aldrig någonsin förr har mångfald och hållbarhetsperspektivet inom rekrytering varit så brinnande aktuellt. Företag vet idag att ska man överleva behöver man rekrytera modernt och man behöver rekrytera diversifierat. Och det gäller på alla nivåer i bolagen.

Det finns oändligt många studier som visar på att de allra mest lönsamma företagen idag är de som har jämställda ledningsgrupper och styrelser. De som vågar bryta normer och rekrytera utanför de traditionella rekryteringsnätverken. I en föränderlig värld behöver företagen ha in kompetens med olika perspektiv och lösningar på komplexa frågor. Inte minst kring företagens egna strukturer som ofta kan vara väldigt konservativa och exkluderande. Saker som ibland ”sitter i väggarna” och ingen vågar prata om är helt enkelt svårare att ta tag i om man har en grupp av människor som alltid tycker lika. Och det påverkar lönsamheten och attraktionskraften i en organisation. Det här vet man.

Trots det är chefsrekryteringsbranschen, de som kan hjälpa företagen att bli mer diversifierade, fortfarande en väldigt konservativ och traditionell bransch med konservativa rekryteringsprocesser där 80 % av de som presenteras till ledande befattningar fortfarande är män. Man har helt enkelt en stereotyp bild av vad ledarskap och kompetens är och väljer att gå i gamla fotspår när man rekryterar, för att det helt enkelt är bekvämare och enklare så. Men det duger inte längre.

De företag som fattat grejen och storsatsar på att rekrytera mer diversifierat möter ofta traditionella rekryteringsbolag som inte lyckas möta de nya kraven. Kunderna upplever att de helt enkelt inte får rätt kandidater presenterade för sig och att kandidaturvalet inte är tillräckligt diversifierat.

Sedan starten 2011 har vi på Wes jobbat aktivt med att försöka bryta den rådande rekryteringsnormen, genom att i alla rekryteringsprocesser gå bortom traditionella nätverk, identifiera, inkludera och presentera ett diversifierat urval av de mest kompetenta talangerna och ledarna och säkerställa att de kvinnliga (eller andra underrepresenterade grupper) alltid inkluderas i rekryteringsprocesserna.

Vi tror starkt på att ju fler kvinnor som presenteras till ledande positionerna desto fler kvinnliga chefer kommer vi få på de ledande befattningarna i näringslivet och därmed även mer diversifierade ledningar och lönsamma bolag. Nu fyra år senare har vi genomfört över 100 chefsrekryteringar och 80 % av de chefer vi har tillsatt är kvinnor.

Trendbrottet är ett faktum, spelplanen är i förändring och vi går mot ett mer hållbart samhälle.

 

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com