Author Magdalena Frembäck

Magdalena Frembäck

Jag läser en Master in Environmental Science, med inriktning Environment, Communication and Politics, på Södertörns högskola. Jag har en fil.kand. i utvecklingsstudier och hållbar utveckling från Uppsala universitet. Mellan grundutbildning och master har jag bland annat gjort praktik i Bangladesh, tack vare Sidas praktikantprogram. Jag arbetade med jordbruksrättigheter och mötte klimatförändringarnas vardag, vilket onekligen ger en perspektiv på tillvaron. Miljö- och hållbarhetsfrågor är min passion och det finns ingen värld där jag inte vill arbeta med det.

1 2