KTH-studenten Simon Runsten deltog i kursen Leva Väl på Ekskäret, vilket handlade om personliga värderingar. ”För att vi ska vara benägna att leva efter våra värderingar, när vi har valfrihet, behöver de rimligen vara anknutna till våra personliga erfarenheter och kunskaper, och förankrade i oss genom ett personligt ställningstagande.”

 

Under december fick jag möjligheten att delta i seminariet ”Leva väl” på Ekskäret i Stockholms skärgård, genom Sustainergies och ett stipendium som de förmedlade. Seminariet behandlade personliga värderingar och jag tänkte därför skriva lite om värderingar knutet till ett engagemang för hållbarhet.

Begreppet hållbarhet kan ju nämligen betraktas som en värdering. Beroende på hur det definieras, kan det syfta till värdet av ett större perspektiv, såväl i tid som i vilka aspekter som bör tas hänsyn till i beslutsituationer. Det kan också ses ett begrepp som syftar till att belysa de avväganden eller värderingar som ett sådant större perspektiv innebär, exempelvis hur miljöpåverkan ska vägas mot möjliga ekonomiska vinster.

Min uppfattning är att, eftersom att värderingar utgår från de grundantaganden vi har om hur världen fungerar, så har arbetet med värderingar betraktats av våra samhällen som något som bör skötas främst inom trossamfunden. Så vad gör vi då, när religion inte i samma utsträckning ligger till grund för våra värderingar? En studie som ofta uppmärksammas i detta sammanhang visar att Sverige är ett av de länder i världen där människor i högst grad styrs av sekulära-rationella värderingar[1]. Hittar du Sverige på värderingskartan?

Inglehart–Welzels karta över kulturella värderingar i världen, skapad av statsvetarna Ronald Inglehart och Christian Welzel baserat på data från World Values Survey. (CC)

 

Givet begränsade resurser, så är prioriteringar alltid nödvändiga, såväl i arbetslivet som på fritiden. För att vi ska vara benägna att leva efter våra värderingar, när vi har valfrihet, behöver de rimligen vara anknutna till våra personliga erfarenheter och kunskaper, och förankrade i oss genom ett personligt ställningstagande. Kanske är det här som många, åtminstone i Sverige, upplever att trossamfunden misslyckas.

Jag heter Simon Runsten och är 24 år gammal. Jag är nyfiken som person och intresserar mig för vitt skilda ämnen. Till vardags studerar jag vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, med inriktning på energisystem och hållbar utveckling på KTH. För ett par år sedan avbröt jag min dåvarande utbildning, efter att ha insett att jag inte skulle kunna leva upp till mina förväntningar på min insats, utan att se en personlig mening med det jag studerade. Det gav mig anledning att försöka förstå vad som är viktigt för mig, utifrån min syn på världen.

Eftersom att förutsättningar, erfarenheter och kunskaper förändras kräver arbetet med värderingar ett kontinuerligt engagemang, såväl i företagens styrelserum som i privata sammanhang. Det kan förstås ske utifrån religiösa eller icke-religiösa praktiker. Kyrkan har varit och är till viss del fortfarande en viktig del av mångas liv, i Sverige och internationellt. Att påven uppmanar till handling mot klimatförändringar kan därför innebära ett stort genomslag i en mer hållbar riktning. Av de som vänt sig bort från kyrkan verkar samtidigt allt fler intressera sig för alternativa sammanhang att utforska sina världsåskådningar i[2].

Ett sådant sammanhang som jag har tagit del av personligen är World Values Day[3], som arrangeras på universitet i Lund, Göteborg och Stockholm. Under en hel dag fick deltagarna möjlighet att delta i föreläsningar och workshops kring värderingar. Effekten av det utrymme som tillfället skapade för att reflektera över ämnet var verkligen fascinerande. När chansen dök upp till att ägna en hel helg åt samma fråga på Ekskäret, blev jag omedelbart intresserad och mycket tacksam när jag senare fick möjligheten att delta. För personer som liksom mig är intresserade av hållbarhet, kan sådana sammanhang vara ett värdefullt tillfälle att förstå och därmed stärka sina egna drivkrafter.

IMG_1839

Foto: Simon Runsten

För mig personligen har arbetet med att förstå mina värderingar inneburit initiativ både i smått och stort. Bland annat har jag under hösten har läst en extra kurs i statsvetenskap och under våren kommer jag att skriva mitt kandidatexamensarbete i form av en fältstudie på tekniska lösningar på energifattigdom i slumområden. Det bidrar till att jag upplever en personlig meningsfullhet i det jag gör, vilket är en stark drivkraft för mig.

Jag hoppas att du som läser blir inspirerad till att fundera över vad som är viktigt för dig. Läs gärna mer om hur en vistelse på Ekskäret kan vara, som Sofia Jonsson och Carolina Jonsson beskrev väldigt fint i sitt inlägg i januari!

[1]Inglehart–Welzels karta över kulturella värderingar i världen, skapad av statsvetarna Ronald Inglehart och Christian Welzel baserat på data från World Values Survey. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inglehart_Values_Map.svg?uselang=sv#

[2]Se exempelvis ”Religion Without God” – T.M. Luhrmann, New York Times.

[3] hhttp://www.worldvaluesday.se//

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com