Brett Scott utforskar olika ekonomiska system. Han är författare till boken ’The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money’ och han har bland annat skrivit för The Guardian, Wired, New Scientist och Ecologist. Han har jobbat som börsmäklare, bartender och blues musiker, han är bloggare och anknuten till Finance Innovation Lab. Han ser sig själv som en hackerfigur och han har en kritisk men inspirerande inställning till den personliga makten att förändra.

Foto: Brett Scott

Foto: Brett Scott

Brett Scott har en grundutbildning inom antropologi och historia, och som student påbörjades hans engagemang i studentaktiviströrelser. Han tog sedan en masterexamen i internationella utvecklingsstudier i Cambridge, där hans intresse för den finansiella sektorn väcktes. Brett märkte att många nyutexaminerade studenter i Storbritannien drogs till denna, vilket han fann fascinerande. Han insåg att olika slags NGOs och organisationer för aktivism och påverkansarbete hade varken tillgång till, eller så bra förståelse för den finansiella sektorn. Han bestämde sig för att gräva djupare i den problematiken. Han designade ett experiment, eller kanske snarare en typ av äventyr för att försöka bryta sig in i den finansiella sektorn. Han arbetade som börsmäklare under två år vilket han kallar en form av djupgående antropologisk upplevelse. Det var många som ansåg att han gick ”undercover”, men det menar han inte är vad han gjorde. ”När du går undercover behåller du till stor del den du är som person medan jag låtsas vara någon annan helt och hållet”.

Han berättar om sin tid inom den finansiella sektorn som att han var i ett annat perspektiv där han var i konflikt med sina egna övertygelser till skillnad mot andra anställda. Idag när han jobbar med att kritiskt ifrågasätta processer i den finansiella sektorn försöker han minnas den interna dynamiken – hur det kändes att vara där, den faktiskt levda erfarenheten av att vara en genomsnittlig person som arbetar i den finansiella sektorn. ”Och det hjälper dig om du försöker köra kampanjer, för du har empati för vad som händer i branschen.”

När jag frågar honom i vilken yrkeskategori jag kan placera honom svarar han att han antar att han är journalist men att han snarare skulle kalla sig ”economic explorer”. Det är någonting som förblir konstant genom olika saker han gör – han vill alltid utforska olika typer av ekonomiska system. Utöver det undervisar han, genomför olika konsultuppdrag, jobbar för några NGOs samt deltar i olika kampanjer.

Aktivismtänk som initierar systemförändringar

Kan en aktivistimpuls integreras i ett befintligt system, och skalas upp? I vilken utsträckning kan det skapa ett helt nytt system? Detta är intressant – inte minst därför att en hel del personer i traditionella miljörörelser många gånger vill ha en stor och märkbar förändring snarare än den typ av förändring som långsamt blir bättre. En del av denna idé tror han kommer från tanken att om du har saker som försiktigt införlivas i ett system, blir det till slut indoktrinerat istället för att skapa förändring. Arbetet med hållbarhet påverkas av detta eftersom personer i de traditionella miljörörelserna tycker att detta är ett värderingsproblem, ”du bör bry sig om att inte förstöra ekosystemen”.

Privat sektors hållbarhetssfär tänker ofta: ”Bra, hur kan vi ta denna miljöidé och skapa ett gränssnitt i det vanliga systemet?”  Ofta är budskapet från miljöaktivister för extremt, så det blir urvattnat, och blir då översatt till verksamhetens språk: ”du sparar pengar om du gör detta.” Den traditionella miljöaktivisten tänker snarare: ”det handlar inte om att spara eller tjäna mer pengar. Det handlar om det faktum att det är rätt och fel. ”

Ett mer hållbart ekonomiskt system

I framtiden kommer människor på något sätt tvingas att göra det finansiella systemet mer hållbart – vare sig de vill det eller inte. Någon form av ökat tryck på naturresurserna kommer att frammana den förändringen. Våra utbildningssystem är i förändring, människor blir utbildade i det här nuförtiden. Yngre människor som kommer in i arbetskraften är mer miljömedvetna än den äldre generationen just nu. I väntan på att unga miljömedvetna tar över företagsledningarna måste civilsamhället utöva påtryckningar på regeringen, vilket i sin tur påverkar näringslivet. Slutligen är teknologiutvecklingen en del av och driver den här typen av samhällsförändring. Brett försöker hålla ett öga på den typ av framtida system som kan hantera finansiella processer som till exempel P2P-nätverk (ett decentraliserat datornätverk som t.ex. skapas i chatt-nätverk och IP-telefoni). Det är en trend som vi ser nu och kommer att få se mer av i framtiden. Han tror att tekniken kommer att vara med och skapa förändring när det kommer till hur människor deltar i ekonomin. Därmed utmanas finanssektorn av teknologiutveckling, men det är svårt att ännu veta vad de leder till, och om de har någon inverkan på en hållbar samhällsutveckling.

Divestment

Divestment är handlingen att avlägsna pengar från företag och därigenom ta bort stöd för dem. Bretts engagemang i denna rörelse är att han hjälper olika studentgrupper som arbetar med divestment (till stor del informellt). De möter ofta människor som är mer ekonomiskt sofistikerade än vad de är, vilka försöker stoppa deras påverkansarbete. Den naiva synen på divestment innebär att man tror att det på något sätt kommer att påverka ett stort resursförbrukande företag finansiellt. Men detta är naturligtvis inte sant – för en person att komma ur ett aktieinnehav måste hen sälja det till någon och det kommer alltid att finnas andra investerare. Han trycker på att de flesta som kör divestmentkampanjer faktiskt inte tror att de genom sitt arbete kan påverka företag ekonomiskt. En stor del av vad du gör i aktivistkampanjer är att du tillhandahåller material för media, och du ger stöd för potentiella politiker som vill ta upp idén. Det handlar om att ge frågan politiskt företräde. Ännu viktigare är målet att göra investeringar i fossila bränslen illegitima. Divestmentrörelsen existens gör detta till en politisk debatt, en samhällsdebatt som inte fanns för några år sedan. Så även om vissa av dessa divestmentkampanjer inte tekniskt sett fungerar, fyller de mycket viktiga symboliska funktioner.

Aktivismens roll i att skapa en mer hållbar finansbransch handlar alltså i mångt och mycket om att aktivera den politiska debatten och skapa medvetenhet bland människor i stort. Det handlar också om att stå för särskilda värderingar och att kämpa för att dessa inte ska försvinna i processen när vi skapar dessa nya, mer hållbara och jämlika finanssystem. För att läsa mer om Bretts arbete får ni gärna kolla gärna in Bretts  hemsida eller hans twitter @Suitpossum.

Share.

About Author

Hanna Ahlström

Jag har läst masterprogrammet Social-Ecological Resilience for Sustainable Development på Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Jag har sedan tidigare en Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi, inriktning miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala och University of Illinois, Urbana-Champaign. Jag brinner för allt som heter globala och internationella processer och beslutsfattande och hoppas på att antingen få möjlighet att doktorera inom det ämnesområdet eller på något sätt kunna jobba med miljöfrågor i någon av de stora internationella organisationerna.